Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2013

 
Evidenční číslo: KPMB-013717
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2013
Popis předmětu plnění: Propagace statutárního města Brna v rámci jednotlivých dílčích akcí 5. ročníku projektu NOVOROČNÍ BRNO - PF 2013.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr Pavel Blažík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 11. 2012
Cena včetně DPH 600 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2013
Datum podpisu smlouvy 4. 12. 2012

Zpět