Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo

 
Evidenční číslo: KPMB-013929
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo
Popis předmětu plnění: Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Media Bohemia, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Media Bohemia, a.s. 26765586
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr Pavel Blažík
Mgr. Jakub Geisler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 21. 11. 2012
Cena včetně DPH 1 091 937,60 Kč
Datum realizace 1. 1. 2013
Datum podpisu smlouvy 6. 12. 2012

Zpět