Veřejné zakázky
statutární město Brno

Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan

 
Evidenční číslo: KPMB-015017
Datum schválení zadání Radou města Brna: 27. 3. 2013
Název: Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan
Popis předmětu plnění: Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Strategic Consulting s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Libor Šťástka
Naděžda Křemečková
MUDr. Libor Vyskočil
Bc. Antonín Crha
JUDr. Helena Sýkorová
PhDr Soňa Haluzová
Mgr. Jakub Geisler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 17. 7. 2013
Cena včetně DPH 11 486 200,00 Kč
Datum realizace 31. 7. 2017
Datum podpisu smlouvy 8. 8. 2013

Zpět