Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská

 
Evidenční číslo: ÚRM-015081
Datum schválení zadání Radou města Brna: 7. 5. 2013
Název: Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je ozelenění vybraných částí ulic Žarošická, Jedovnická a Novolíšeňská města Brna s velmi frekventovanou automobilovou dopravou. Izolační zeleň zde bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru“, jehož smyslem je oddělit obytné zóny od významných liniových zdrojů znečišťujících ovzduší – zejména páteřních komunikací. Na těchto zdrojích není možné technologické opatření, jež by vedlo ke snížení imisní zátěže. Druhová skladba dřevin je navržena především s ohledem k zatíženosti prostředí. Budou zde vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší s podsadbou keřového patra a popínavých rostlin. Dominantní dřevinou bude javor babyka. Předmětem zakázky je také následná pětiletá péče provedených výsadeb.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: GREEN PROJECT s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Jiří Vrbas 42316065
Kaisler s.r.o. 425523406
Kavyl, spol. s r.o. 49975358
Raudo v.d.i. 26842998
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 26258692
GREEN PROJECT s.r.o. 27195783
OK Garden s.r.o. 27571297
Petr Vykrut - zahradní služby 47165006
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Veronika Maxová
Ing. Lucie Loutocká
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2013
Cena včetně DPH 2 097 245,70 Kč
Datum realizace 18. 9. 2019
Datum podpisu smlouvy 18. 9. 2013

Zpět