Veřejné zakázky
statutární město Brno

Lokální biokoridor Medlánky - letiště

 
Evidenční číslo: ÚRM-015371
Datum schválení zadání Radou města Brna: 12. 6. 2013
Název: Lokální biokoridor Medlánky - letiště
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření biokoridoru Medlánky - letiště v k.ú. Medlánky. V rámci realizace akce bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin, které budou proti poškození zvěří chráněny oplocenkou nebo individuální ochranou. Předmětem zakázky je také následná dvouletá péče provedených výsadeb.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: OK Garden s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnížší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HABITAT, a.s. 25582020
Ing. Jiří Vrbas 42316065
OK Garden s.r.o. 27571297
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o. 26258692
GREEN PROJECT s.r.o. 27195783
Petr Vykrut - zahradní služby 47165006
Kavyl, spol. s r.o. 49975358
Kaisler s.r.o. 25523406
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Jan Beneš
Mgr. Radim Gold - OIEF
Ing. Lucie Loutocká
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 8. 2013
Cena včetně DPH 616 571,38 Kč
Datum realizace 18. 2. 2016
Datum podpisu smlouvy 18. 10. 2013

Zpět