Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014 – 2015

 
Evidenční číslo: KPMB-015705
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014 – 2015
Popis předmětu plnění: Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014 – 2015
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: MEDIA BOHEMIA a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
MEDIA BOHEMIA a.s. 26765586
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
MVDr. Vlastimil Žďárský
Mgr. Jakub Geisler
Ing Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 11. 2013
Cena včetně DPH 2 138 553,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2014
Datum podpisu smlouvy 4. 12. 2013

Zpět