Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výroba audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014–2015

 
Evidenční číslo: KPMB-015706
Datum schválení zadání Radou města Brna: 7. 8. 2013
Název: Výroba audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014–2015
Popis předmětu plnění: Výroba audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014–2015
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: J.D.Production, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Libor Šťástka
Naděžda Křemečková
JUDr. Helena Sýkorová
PhDr Soňa Haluzová
Mgr. Jakub Geisler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 10. 2013
Cena včetně DPH 1 963 104,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2014
Datum podpisu smlouvy 14. 11. 2013

Zpět