Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2014

 
Evidenční číslo: KPMB-015808
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2014
Popis předmětu plnění: Propagace města Brna v rámci šestého ročníku souboru akcí probíhajících v Brně dne 1. 1. 2014.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Ing.arch. Jana Hrubanová
Mgr Pavel Blažík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 9. 2013
Cena včetně DPH 605 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2014
Datum podpisu smlouvy 26. 9. 2013

Zpět