Veřejné zakázky
statutární město Brno

Dodávka plastových kompostérů

 
Evidenční číslo: OŽP-016397
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodávka plastových kompostérů
Popis předmětu plnění: Dodávka 500 ks plastových kompostérů zelených o objemu 400 litrů a 30 ks plastových kompostérů zelených o objemu 900 litrů.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: MEVA-TRADE, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
MEVA-TRADE, s.r.o. 25421492
ELKOPLAST CZ, s.r.o. 25347942
Ondřej Štěpančík 76604756
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ladislav Macek
Ing. Josef Černý
Ing. Martin Vaněček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 10. 2013
Cena včetně DPH 857 890,00 Kč
Datum realizace 6. 12. 2013
Datum podpisu smlouvy 14. 11. 2013

Zpět