Veřejné zakázky
statutární město Brno

Dotisk informačního materiálu města Brna – Průvodce městem

 
Evidenční číslo: KPMB-017769
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dotisk informačního materiálu města Brna – Průvodce městem
Popis předmětu plnění: Dotisk informační brožury „Průvodce městem“ v různých jazykových mutacích - celkem 22 000 ks.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: REEX, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena vč. DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Tiskárna Didot, spol. s r.o. 60723921
MEDIA AGE s.r.o. 26977958
REEX, spol. s r.o. 44015241
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Mgr. Jakub Geisler
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 4. 2014
Cena včetně DPH 274 404,00 Kč
Datum realizace 5. 6. 2014
Datum podpisu smlouvy 6. 5. 2014

Zpět