Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO – PF 2015

 
Evidenční číslo: KPMB-018639
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO – PF 2015
Popis předmětu plnění: komplexní propagace města Brna v rámci komponovaného projektu NOVOROČNÍ BRNO - PF 2015
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Mgr. Jakub Geisler
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 9. 2014
Cena včetně DPH 605 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2015
Datum podpisu smlouvy 11. 9. 2014

Zpět