Veřejné zakázky
statutární město Brno

Komplexní realizace účasti Jihomoravského kraje a města Brna na EXPO 2015 v Miláně

 
Evidenční číslo: KSM-020142
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace účasti Jihomoravského kraje a města Brna na EXPO 2015 v Miláně
Popis předmětu plnění: Komplexní realizace účasti Jihomoravského kraje a města Brna na EXPO 2015 v Miláně
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: Sun Drive s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Mgr. Jakub Geisler
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 3. 2015
Cena včetně DPH 2 162 696,00 Kč
Datum realizace 1. 6. 2015
Datum podpisu smlouvy 9. 4. 2015

Zpět