Veřejné zakázky
statutární město Brno

Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města

 
Evidenční číslo: KSM-020438
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města
Popis předmětu plnění: Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: Společnost ČSOB-EEIP
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny 50
kvalita Návrhu přístupu k provedení díla 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Společnost ČSOB-EEIP 27081907
KPMG Česká republika, s.r.o. 553115
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Tomáš Kratochvíl
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Jakub Geisler
Martin Itterheim
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 4. 2015
Cena včetně DPH 1 052 700,00 Kč
Datum realizace 18. 8. 2015
Datum podpisu smlouvy 27. 5. 2015

Zpět