Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2016–2017

 
Evidenční číslo: KPMB-021941
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2016–2017
Popis předmětu plnění: Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2016–2017
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: RADIO UNITED BROADCASTING
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 60
poslechovost 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
Richard Mrázek
Bc Matěj Hollan
JUDr. Rostislav Obrlík
Mgr. Ondřej Holík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 12. 2015
Cena včetně DPH 999 280,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 22. 12. 2015

Zpět