Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna v rámci projektu ZPŘÍSTUPNĚNÍ KRYTU 10Z

 
Evidenční číslo: KPMB-022060
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna v rámci projektu ZPŘÍSTUPNĚNÍ KRYTU 10Z
Popis předmětu plnění: Propagace statutárního města Brna v rámci projektu ZPŘÍSTUPNĚNÍ KRYTU 10Z
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Americký fond o.p.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Americký fond o.p.s. 28064038
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
Ing. Pavel Staněk
Bc Matěj Hollan
Mgr Alice Zafirelisová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 12. 2015
Cena včetně DPH 1 042 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2016
Datum podpisu smlouvy 16. 12. 2015

Zpět