Veřejné zakázky
statutární město Brno

Zpracování monitoringu médií zaměřeného na město Brno pro roky 2016 - 2019

 
Evidenční číslo: KPMB-022064
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zpracování monitoringu médií zaměřeného na město Brno pro roky 2016 - 2019
Popis předmětu plnění: Zpracování monitoringu médií zaměřeného na město Brno pro roky 2016 - 2019
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Anopress IT, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Media Tenor, spol. s r. o. 25901800
TOXIN s.r.o. 2225166
Anopress IT, a.s. 26694484
Monitora Media s.r.o. 3980481
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
Richard, náměstek Mrázek
Bc Matěj Hollan
JUDr. Rostislav Obrlík
Mgr. Ondřej Holík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 11. 2015
Cena včetně DPH 551 760,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2019
Datum podpisu smlouvy 18. 12. 2015

Zpět