Veřejné zakázky
statutární město Brno

Program rozvoje cestovního ruchu 2016 – 2020

 
Evidenční číslo: KSM-022591
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Program rozvoje cestovního ruchu 2016 – 2020
Popis předmětu plnění: Zpracování dokumentu „Program rozvoje cestovního ruchu 2016 – 2020“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: HOPE GROUP s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
kvalita návrhu 50
nabídková cena 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 45797170
HOPE GROUP s.r.o. 25342282
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Jan Holeček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 3. 2016
Cena včetně DPH 562 650,00 Kč
Datum realizace 23. 7. 2016
Datum podpisu smlouvy 23. 3. 2016

Zpět