Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špi

 
Evidenční číslo: KPMB-000719
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špi
Popis předmětu plnění: Propagace města Brna v rámci všech dílčích akcí pořádaných v rámci festivalů Brno - město uprostřed Evropy a Ignis Brunensis ve dnech 27. 5. - 12. 6. 2011.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 4. 2011
Cena včetně DPH 2 368 800,00 Kč
Datum realizace 12. 6. 2011
Datum podpisu smlouvy 18. 4. 2011

Zpět