Veřejné zakázky
statutární město Brno

Zajištění provozu Střediska předcházení vzniku odpadů v Brně

 
Evidenční číslo: OŽP-023461
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2016
Název: Zajištění provozu Střediska předcházení vzniku odpadů v Brně
Popis předmětu plnění: Příkazník se zavazuje, že jménem a na účet příkazce zařídí za úplatu všechny nezbytné práce, které souvisí se zřízením, zajištěním provozu, provozováním, správou a údržbou Středisek předcházení vzniku odpadu.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: Americký fond, o.p.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
jediná nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Americký fond, o.p.s. 28064038
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Martin Vaněček
Mgr. Veronika Singrová
Mgr. Martin Košťál
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2016
Cena včetně DPH 538 450,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2018
Datum podpisu smlouvy 30. 6. 2016

Zpět