Veřejné zakázky
statutární město Brno

Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017

 
Evidenční číslo: OZV-024588
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017
Popis předmětu plnění: Zajištění překladů textů z českého jazyka do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, maďaršitny, polštiny, španělštiny a japonštiny nebo naopak. Zajištění simultánního nebo konsekutivního tlumočení z českého jazyka do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny, maďarštiny, polštiny a španělštiny nebo naopak a zajištění tlumočnické techniky.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZV
Vybraný uchazeč: Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 62800 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídkové ceny za 1 normostranu bez DPH. 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
PhDr. Mojmír Jeřábek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 12. 2016
Cena včetně DPH 1 936 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2017
Datum podpisu smlouvy 6. 1. 2017

Zpět