Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna na 11.ročníku hudebního festivalu Bohemia JazzFest

 
Evidenční číslo: KSM-024726
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna na 11.ročníku hudebního festivalu Bohemia JazzFest
Popis předmětu plnění: propagace města Brna na koncertech festivalu v Brně
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: Bohemia JazzFest, o.p.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2016
Cena včetně DPH 665 500,00 Kč
Datum realizace 14. 7. 2016
Datum podpisu smlouvy 30. 6. 2016

Zpět