Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS a BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v roce 2016

 
Evidenční číslo: KSM-024931
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS a BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v roce 2016
Popis předmětu plnění: -
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 2. 2016
Cena včetně DPH 2 413 950,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2016
Datum podpisu smlouvy 19. 2. 2016

Zpět