Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO – PF 2016

 
Evidenční číslo: KSM-024933
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna v rámci akce NOVOROČNÍ BRNO – PF 2016
Popis předmětu plnění: -
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
CENA
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Vokřál
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 11. 2015
Cena včetně DPH 605 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2016
Datum podpisu smlouvy 19. 11. 2015

Zpět