Veřejné zakázky
statutární město Brno

Exkluzivní partnerství v časopisu Brno Business Style

 
Evidenční číslo: KSM-024957
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Exkluzivní partnerství v časopisu Brno Business Style
Popis předmětu plnění: exkluzivní partnerství
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KSM
Vybraný uchazeč: CCB, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 3. 2015
Cena včetně DPH 242 000,00 Kč
Datum realizace 31. 3. 2017
Datum podpisu smlouvy 23. 3. 2015

Zpět