Veřejné zakázky
statutární město Brno

Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna

 
Evidenční číslo: OVV-025617
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je: A) dodávka kancelářských potřeb, B) dodávka xerografického papíru, a to dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části. Části veřejné zakázky jsou označe ny písmeny A) a B). Každá část veřejné zakázky byla zadavatelem hodnocena samostatně. Níže je uveden průběh hodnocení části B) veřejné zakázky - dodávka xerografického papíru. /EVZ neumožňuje v rámci jednoho formuláře vyplnit dva různé vítězné dodavatele v rámci jedné zakázky rozdělené na části/. Část A) veřejné zakázky - dodávka kancelářských potřeb je vedena po evidenčním číslem EVZ OVV-025616
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ACTIVA spol. s r.o. 48111198
bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. 25347047
BÜROPROFI s.r.o. 62502034
INTERPAP Office, s.r.o. 25013483
LAW CZ s.r.o. 25542532
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Martin Kozel
Bc. Lenka Jašková
Mgr. Radim Sedláček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 4. 2017
Cena včetně DPH 778 659,20 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 12. 4. 2017

Zpět