Veřejné zakázky
statutární město Brno

Dodání AED

 
Evidenční číslo: OZ-026680
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dodání AED
Popis předmětu plnění: veřejná zakázka - výběr dodavatele
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZ
Vybraný uchazeč: Medsol
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
splnění požadavků zadavatele
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Medsol 24201596
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Vít Beran
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 19. 9. 2017
Cena včetně DPH 1 519 155,00 Kč
Datum realizace 28. 8. 2017
Datum podpisu smlouvy 22. 9. 2017

Zpět