Veřejné zakázky
statutární město Brno

Plán zdraví města Brna 2018 - 2030

 
Evidenční číslo: OZ-026923
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Plán zdraví města Brna 2018 - 2030
Popis předmětu plnění: zpracování strtageického dokumentu v rámci projektu Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZ
Vybraný uchazeč: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 60
kvalita a rozsah řešení 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
MUDr. Zora Prosková
JUDr. Eva Rabušicová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 4. 2017
Cena včetně DPH 367 840,00 Kč
Datum realizace 10. 4. 2018
Datum podpisu smlouvy 30. 6. 2017

Zpět