Veřejné zakázky
statutární město Brno

Znalecký posudek o ceně obvyklé

 
Evidenční číslo: MO-027145
Datum schválení zadání Radou města Brna: 24. 10. 2017
Název: Znalecký posudek o ceně obvyklé
Popis předmětu plnění: Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování ZP o ceně obvyklé na nemovitosti ve vlastnictví SMB, zpracování supervize ZP
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: MO
Vybraný uchazeč: Deloitte Advisory s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 10. 2017
Cena včetně DPH 665 500,00 Kč
Datum realizace 8. 11. 2017
Datum podpisu smlouvy 24. 10. 2017

Zpět