Veřejné zakázky
statutární město Brno

Záchranná seskoková matrace pro hasiče

 
Evidenční číslo: OVV-027908
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Záchranná seskoková matrace pro hasiče
Popis předmětu plnění: pořízení jedné záchranné seskokové matrace včetně příslušenství
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: Ziegler Hasičská Technika s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ziegler Hasičská Technika s.r.o. 27722309
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Vít Beran
Ing. Bronislav Špaček
Ing. Stanislav Racek
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 9. 2017
Cena včetně DPH 313 632,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 5. 10. 2017

Zpět