Veřejné zakázky
statutární město Brno

Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna

 
Evidenční číslo: OVV-027921
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna
Popis předmětu plnění: dodávka 1 osobního vozidla nižší střední třídy s pohonem na CNG (Commpressed Natural Gas)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: AUTOSALON HORA CZ, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AGROTEC a.s. 544957
AUTOSALON HORA CZ, a.s. 25562142
AZ SERVIS, a.s. 25581309
K.E.I. GROUP, s.r.o. 49969641
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
Mgr. Radim Sedláček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 8. 8. 2017
Cena včetně DPH 414 337,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 14. 8. 2017

Zpět