Veřejné zakázky
statutární město Brno

Ocenění nemovitých věcí

 
Evidenční číslo: MO-028002
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Ocenění nemovitých věcí
Popis předmětu plnění: Ocenění 5 nemovitostí dle smlouvy č. 6318170048 - Dominikánské nám. 3, Starobrněnská 14, Dominikánská 9, Zelný trh 14., Špilber 2
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: MO
Vybraný uchazeč: Deloitte Advisory s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 1. 2018
Cena včetně DPH 665 500,00 Kč
Datum realizace 21. 2. 2018
Datum podpisu smlouvy 10. 1. 2018

Zpět