Veřejné zakázky
statutární město Brno

Vytištění bulletinu „Brno staví nové město v rozsahu 8 stran A4 - červenec a prosinec 2011“

 
Evidenční číslo: KPMB-001340
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Vytištění bulletinu „Brno staví nové město v rozsahu 8 stran A4 - červenec a prosinec 2011“
Popis předmětu plnění: Vytištění bulletinu „Brno staví nové město v rozsahu 8 stran A4 - červenec a prosinec 2011“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Strategie Consulting, s. r. o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Strategie Consulting, s. r. o. 25792920
Reklama směr Plus, s. r. o. 26269384
SAMAB Brno Group, a. s. 25524291
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Michal Jelínek
Dr. Ing. Marie Zezůlková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 11. 5. 2011
Cena včetně DPH 339 600,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2011
Datum podpisu smlouvy 18. 5. 2011

Zpět