Veřejné zakázky
statutární město Brno

Dlouhodobý výzkum sídlišť 2011

 
Evidenční číslo: KPMB-001388
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dlouhodobý výzkum sídlišť 2011
Popis předmětu plnění: Dlouhodobý sociologický výzkum sídlišť 2011
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: AUGUR Consulting s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 55
Rozsah a kvalita nabídky 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AUGUR Consulting s.r.o. 25358014
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
MVDr. Vlastimil Žďárský
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Mgr František Kubeš
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 3. 2011
Cena včetně DPH 658 210,00 Kč
Datum realizace 28. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 5. 4. 2011

Zpět