Veřejné zakázky
statutární město Brno

Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno

 
Evidenční číslo: KPMB-002394
Datum schválení zadání Radou města Brna: 16. 2. 2011
Název: Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno
Popis předmětu plnění: část veřejné zakázky Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno - Koncepce rekreačního využití příměstských lesů,
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: LHProjekt a. s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena (s DPH) 50
Kvalita nabízeného řešení 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AGERIS s.r.o. 25576992
Dring Consulting, s.r.o. 26115760
LHProjekt a. s. 25300806
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Jakub Rybář DiS
Bc. Ladislav Macek
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Marie Kuželová
Ing. Vladimír Votava
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 4. 2011
Cena včetně DPH 438 000,00 Kč
Datum realizace 31. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 18. 5. 2011

Zpět