Veřejné zakázky
statutární město Brno

Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno

 
Evidenční číslo: KPMB-002395
Datum schválení zadání Radou města Brna: 16. 2. 2011
Název: Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno
Popis předmětu plnění: část veřejné zakázky Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno - Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace,
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: DHV CR, spol. s r. o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena (s DPH) 50
Kvalita nabízeného řešení 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DHV CR, spol. s r. o. 45797170
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Jakub Rybář DiS
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Vladimír Adam
PhDr. Viera Rusinková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 4. 2011
Cena včetně DPH 992 790,00 Kč
Datum realizace 31. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 10. 5. 2011

Zpět