Veřejné zakázky
statutární město Brno

Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno

 
Evidenční číslo: KPMB-002401
Datum schválení zadání Radou města Brna: 16. 2. 2011
Název: Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno
Popis předmětu plnění: část veřejné zakázky Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno - Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Sdružení pro strategii a koncepci rozvoje univerzitního školství v Brně, zastoupené 1. účastníkem, společností BERMAN GROUP - služby ekonomického rozv
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena (s DPH) 50
Kvalita nabízeného řešení 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Sdružení pro strategii a koncepci rozvoje univerzitního školství v Brně, zastoupené 1. účastníkem, společností BERMAN GROUP - služby ekonomického rozv 25924206
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Jakub Rybář DiS
Dr. Ing. Marie Zezůlková
JUDr. Jiří Oliva
Mgr Jan Zvara
Ing Jaroslav Petrák
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 4. 2011
Cena včetně DPH 1 728 000,00 Kč
Datum realizace 31. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 6. 5. 2011

Zpět