Veřejné zakázky
statutární město Brno

Profil zadavatele

Profil zadavatele na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky od 18. 5. 2017 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a vyhláškou č. 260/2016 Sb., stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, naleznete zde.

Zneplatněný profil zadavatele, na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky do 18. 5. 2017 naleznete zde.

Statutární město Brno zadává veřejné zakázky také prostřednictvím certifikovaného elektronického tržiště Tendermarket, které slouží jako další profil zadavatele pouze pro zakázky realizované prostřednictvím tohoto elektronického tržiště. Profil zadavatele na elektronickém tržišti Tendermarket naleznete zde: https://www.tendermarket.cz/Z00000765.profil

Další profil zadavatele na elektronickém nástroji E-ZAK, kde jsou zveřejňovány veřejné zakázky od 9. 1. 2020 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a vyhláškou č. 260/2016 Sb., stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, naleznete zde.

Veřejné zakázky městských částí