Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor městské informatiky
2 331,00 Kč 2. 12. 2019 16:25:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor strategického rozvoje a spolupráce
121,74 Kč 3. 12. 2019 12:54:38
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor strategického rozvoje a spolupráce
471,68 Kč 3. 12. 2019 12:58:06
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Archiv města Brna
2 219,00 Kč 4. 12. 2019 10:51:17
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Archiv města Brna
11 729,00 Kč 4. 12. 2019 10:53:17
1519174131 Smlouva o výkonu koordinátora BOZP na staveništi - "Cyklostezka k propojeí Žebětína a horní části Bystrce"_PARO
Chaloupka Jan, Ing., 53002 Pardubice 23 500,00 Kč 1. 10. 2019 07:56:43
1519174132 Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby_PARO
44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 60200 Brno 48 500,00 Kč 1. 10. 2019 08:11:29
1619174226 Smlouva o provedení kampaně Rezidentní parkování Brno
26081890
TRIMA NEWS s.r.o., L. B. Schneidera 569/3, 37001 České Budějovice 49 000,00 Kč 7. 10. 2019 16:43:19
1619174391 Licenční smlouva autorská
26977958
MEDIA AGE s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, 60200 Brno 10 000,00 Kč 29. 10. 2019 09:23:09
3219034416 Smlouva o dlouhodobém pronájm lahve na technické plyny
00011754
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 19800 Praha 9 1 552,00 Kč 18. 11. 2019 14:53:31
3219174612 Smlouva o poskytování parkovacích služeb - karta č. 47
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 16 529,00 Kč 15. 11. 2019 12:29:01
3219174743 Smlouva o poskytování parkovacích služeb - karty č. 60, 62
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 33 058,00 Kč 27. 11. 2019 12:59:23
3919173638 Smlouva o nájmu movitých věcí mimo NPÚ
75032333
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1 500,00 Kč 18. 11. 2019 10:44:29
4119054501 13/2019 - Údolní, severní svah Špilberku, k. ú. Město Brno - vyhodnocení vlivu Návrhu změny ÚPmB B10/16-RP/Z na ŽP (SEA)
03445119
Ing. Kovář Michal, Ph.D., Halasova 995, 66603 Tišnov 50 000,00 Kč 22. 11. 2019 11:43:08
4219053786 Smlouva o dílo - znalecké posouzení cen hrobových zařízení
68094841
ZDENĚK ROUS, Brno 30 072,00 Kč 16. 9. 2019 16:06:08
4219053882 Smlouva o dílo - aktualizace hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny - revitalizace PP Holásecká jezera
75338378
Ing. Vilém Jurek, 482, 68731 Šumice 25 100,00 Kč 25. 9. 2019 11:33:07
4219053948 Smlouva o dílo - zpracování technických podmínek zadávací dokumentace pro studii průzkumu možnosti využití artéských vod
00216224
Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno 30 000,00 Kč 9. 10. 2019 11:30:48
4219054244 Smlouva o dílo - zpracování studie pro oblast Rakovecká v podobě leteckých termosnímků
00216305
Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60200 Brno 49 586,78 Kč 23. 10. 2019 14:03:51
4219174653 Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001635617
28085400
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 12 500,00 Kč 29. 11. 2019 13:49:05
4319114259 Smlouva o umožnění instalace a provozu zařízení - sirény na objektu KŘ Policie JMK
75151499
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 61132 Brno 10 000,00 Kč 8. 11. 2019 12:57:36
5319054524 Smlouva o dílo - provádění automatickcých přepisů zvukových nahrávek
28479777
NEWTON Technologies, a.s., Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha 120,00 Kč 19. 11. 2019 14:09:29
5319174094 Smlouva o poskytnutí služeb Hybridná pošty
47114983
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 53,81 Kč 7. 10. 2019 10:29:28
5319174422 Smlouva o poskytování služeb - školení e-Spis
25145444
ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha 3 750,00 Kč 13. 11. 2019 16:42:48
5419023454 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 2889/6 k.ú. Nový Lískovec
60701749
ENVIPLAN, s.r.o., Durďákova 344/36a, 61300 Brno 43 990,00 Kč 26. 9. 2019 10:51:04
5419024025 Kupní smlouva - nákup propagačních předmětů - antistresové autíčko
18828507
REDA a.s., Hviezdoslavova 1255/55d, 62700 Brno 36 400,00 Kč 30. 9. 2019 11:53:04
5419024278 Kupní smlouva - koupě reklamních předmětů pro aktivity v rámci projektu LOW-CARB
29282551
CZECH IMAGE GROUP s.r.o., Šámalova 1537/60a, 61500 Brno 45 120,00 Kč 24. 10. 2019 12:30:01
5419024554 Kupní smlouva - nabytí stavby - Revitalizace autobusové smyčky Rakovec, Brno - Bystrc a nabytí pozemků pod touto stavbou
28301056
M.S. Panorama, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 1 652,89 Kč 2. 12. 2019 10:06:55
5419033664 Nájemní smlouva - pronájem části pozemku p.č. 75 v k.ú. Město Brno za účelem umístění VPS pro 5 vozidel
00026069
Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno 2 500,00 Kč 15. 10. 2019 13:07:06
5419054064 Smlouva o dílo č. 5419054064- zpracování technické studie - Kapacitní posouzení křižovatky Vejrostova - Kubíčkova
00216305
Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 60200 Brno 48 000,00 Kč 25. 9. 2019 12:59:34
5419174302 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - z důvodu realizace stavby MČ Brno - Ivanovice, rekonstrukce komunikace ul. Hatě, ETAPA B
27295567
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem 2 429,00 Kč 25. 11. 2019 13:39:40
5614170454/13 Dodatek č.13 ke smlouvě č.57999304 o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 60200 Brno 2 10,81 Kč 23. 10. 2019 13:41:18
5619021972 Kupní smlouva - vodovod, kanalizace jednotná
04227425
SOVAREX BRNO s.r.o., Jámy 768/12, 64200 Brno 1 652,90 Kč 30. 9. 2019 12:25:37
5619023738 Kupní smlouva - kanalizace splašková
27734285
UNISTAV Development, s.r.o., Příkop 838/6, 60200 Brno 826,45 Kč 30. 9. 2019 13:48:22
5619023745 Kupní smlouva - vodovod
26280825
MAMEST, s.r.o., Koliště 1912/13, 60200 Brno 413,23 Kč 26. 9. 2019 08:42:48
5619023752 Kupní smlouva - vodovodní řád pro veřejnou potřebu - "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - komunikace, sítě a bytové domy"
28298195
IMPERA ŽSD, a.s., Hlinky 45/114, 60300 Brno 826,45 Kč 5. 11. 2019 09:25:14
5619072857 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 1481, 1573... k.ú. Černovice
28085400
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 670,00 Kč 11. 9. 2019 09:12:00
5619073559 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k poz. p. č. 1543/27 (zeleň); 1543/14 (ostatní komunikace); 2667/2 (zeleň); 2667/3 (zeleň); 2825/1 (ostatní komunikace); 1388/3 (zeleň); 2827 (zeleň); 2823/1 (zeleň); 2821 (jiná plocha); 2651/3 (ostat
64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 460,00 Kč 16. 9. 2019 15:32:48
5619073724 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k poz. p. č. 1464/1; 1481/1; 1469/1; 1417, k. ú. Černá Pole, Brno.
28085400
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice 1 330,00 Kč 2. 10. 2019 14:16:57
5619073765 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - vodovod
60713879
ALKADO, spol. s r.o., Mezírka 775/1, 60200 Brno 826,45 Kč 16. 9. 2019 15:23:32
5619073789 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 1604/1, 1640, 1703, ... kú Chrlice
27295567
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem 290,00 Kč 9. 9. 2019 09:45:28
5619073826 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 2713/173, 2713/174, ... k.ú. Žebětín
28085400
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 580,00 Kč 8. 10. 2019 09:18:00
5619073829 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 512/2, 512/6, 537 k.ú. Přízřenice
28085400
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 340,00 Kč 30. 9. 2019 09:05:02
5619073853 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby nazvané Čtvrť pod Hády, Brno, na pozemcích p.č. 2230/51, 2232/115, 2232/103, 2232/193, 2370/49, k.ú. Maloměřice.
26979438
Developer Brno Hády, a.s., Příkop 843/4, 60200 Brno 670,00 Kč 2. 10. 2019 16:03:28
5619073962 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 1259, 2247, ... k.ú. Kohoutovice
28085400
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 750,00 Kč 27. 9. 2019 09:55:17
5619073963 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 1112/3, 2050/3, 948/54, ... k.ú.H.Heršpice
28175492
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 18600 Praha 670,00 Kč 23. 9. 2019 08:10:45
5619074680 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - kanalizace jednotná, vodovod
01883542
DRACO CAPITAL, a.s., Hlinky 49/126, 60300 Brno 1 652,90 Kč 29. 11. 2019 09:32:59
5619114692 Dohoda o provedení záchranného archeologického průzkumu ZŠ Otevřená
48511005
Ústav archeologické a památkové péče Brno, Kaloudova 30, 61400 Brno 20 000,00 Kč 29. 11. 2019 07:45:01
5619174399 Smlouva o výstavbě protipovodňových opatření, dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "Nová lokalita pro bydlení "Zelené nábřeží" Brno-Maloměřice Technická infrastruktura
26950871
KALÁB - BS, s.r.o., Vídeňská 849/15, Štýřice, 63900 Brno 8 264,46 Kč 30. 10. 2019 10:24:38
5619174552 Smlouva o poskytování právních služeb
29316006
Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Veselá 163/12, 60200 Brno 49 900,00 Kč 13. 11. 2019 14:16:33
6219074255 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby BD Vojtova na poz. p. č. 507/1, k. ú. Štýřice
04084063
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00, Praha 3 - Žižkov 500,00 Kč 26. 11. 2019 11:01:34