Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami



Zrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9621900079 Objednávka na zpracování zastavovací studie bytové výstavby na pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky
65288815
Ing. arch. Marek Brandštetr, Hlaváčkova 2514/7, 612 00 Brno - Královo Pole 34 000,00 Kč 9621900079.pdfpriloha.pdf 7. 11. 2019 10:07:57
9621900080 Objednávka na vyklizení bytového domu Cejl 75 a Cejl 77 od holubího trusu, kadáver a komunálního odpadu včetně likvidace a odvozu, dezinfekce a dezinsekce
25564188
V-TRADE, s.r.o., Francouzská 346/30, 602 00, Brno Zábrdovice 49 801,00 Kč 9621900080.pdf 18. 2. 2020 10:48:42
9621900082 Objednávka na ovladače k automatické bráně v novostavbě domu Dukelská 88
25317628
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00, Brno - Trnitá 7 020,00 Kč 9621900082.pdf 22. 11. 2019 09:33:22
9621900083 Objednávka stavebních úprav vodovodu v novostavbě bytového domu Dukelská 88
25317628
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00, Brno - Trnitá 16 703,62 Kč 9621900083.pdf962190003_priloha_polozkovy rozpocet.pdf 22. 11. 2019 09:28:53
9621900084 Objednávka na dendrologický znalecký posudek pro mapování území v lokalitě Koniklecová, k. ú. Nový Lískovec
16315111
RENATA ŽIŽLAVSKÁ, 15 000,00 Kč 9621900084.pdf 5. 12. 2019 10:13:46
9621900085 Objednávka na zpracování dendrologického průzkumu lokality při ulici Terezy Novákové v k. ú. Řečkovice
47379065
Ing. HAWERLANDOVÁ DAGMAR, 15 000,00 Kč 9621900085.pdf 17. 12. 2019 10:24:04
9622000001 Objednávka na asanaci - vyklizení levého křídal bytového domu Cejl 75
25564188
V-TRADE, s.r.o., Francouzská 346/30, 602 00, Brno - Zábrdovice 39 504,00 Kč 9622000001.pdf 9. 1. 2020 07:34:16
9622000003 Objednávka pro odeslání formuláře oznámení o změně závazku k projektu Bytový dům pro seniory Cejl
63485290
ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123, 62000 Brno-Tuřany 2 000,00 Kč 9622000003.pdf 17. 1. 2020 08:03:06
9622000004 Objednávka na zveřejnění formuláře oznámení o změně závazku u akce Bytové domy Vojtova
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 148 00, Praha 4 - Chodov 222,40 Kč 9622000004.pdf 21. 1. 2020 08:39:44
9622000005 Objednávka na vypracování GP pro dělení pozemků při ulici Nováčkova 2, 4, 6 v souvislosti s realizací prodeje nemovitého majetku
49975421
G.K.S. spol. s r. o., Jeronýmova 1783/8, 618 00, Brno-Židenice 10 000,00 Kč 9622000005.pdf 22. 1. 2020 15:18:27
9622000006 Objednávka na provedení vizualizace stavby Bytové domy Vojtova, Brno
27738833
RUDIŠ - RUDIŠ architekti, s.r.o., Jaselská 204/21, 602 00, Brno - Veveří 20 000,00 Kč 9622000006.pdf 29. 1. 2020 15:25:21
9622000007 Objednávka na provedení vizualizace stavby Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt
13676601
Ing.arch. Květ Radko, Všetičkova 631/31, 602 0,0 Brno - Stránice 12 000,00 Kč 9622000007_opravena.pdf 29. 1. 2020 15:11:45
9622000009 Objednávka na geofyzikální profilování za pomocí georadaru pro potřebu mapování inženýrsko-geologického průzkumu území v lokalitě Koniklecová–Nový Lískovec
46344942
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno - Slatina 48 500,00 Kč 9622000009.pdf 18. 2. 2020 07:17:07
9622000010 Objednávka na vyhotovení výškového zaměření p. č. 2294 v k. ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 5 000,00 Kč 9622000010.pdf 19. 2. 2020 08:57:43
9622000011 Objednávka na úpravu požárně bezpečnostního řešení u stavby Bytový dům Mostecká 12
06256121
Staviař - požární bezpečnost staveb s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00, Brno - Ponava 2 500,00 Kč 9622000011.pdf 24. 2. 2020 08:29:23
9622000012 Objednávka na provedení archeologického dohledu při stavbě Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 v Brně
48511005
Ústav archeologické a památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 1321/30, 614 00, Brno-sever, Husovice 3 000,00 Kč 9622000012.pdf 28. 2. 2020 11:25:19
9622000013 Objednávka na vyhotovení IG a HG průzkumu p. č. 2294 v k. ú. Holásky
49969986
HIG geologická služba, spol. s r.o., Školní 322, 66443 Želešice 49 680,00 Kč 9622000013.pdf 28. 2. 2020 11:18:21
9622000015 Objednávka na úpravu položkového rozpočtu pro objekt Křenová 47 v k. ú. Trnitá
49928902
Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 892/13, 615 00, Brno - Židenice 10 000,00 Kč 9622000015.pdf 22. 4. 2020 08:57:10
9622000016 Objednávka na zkrácení a přemístění hlavního uzávěru plynu pro novostavbu domu Valchařská 14
27935311
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno 7 530,00 Kč 9622000016.pdf 22. 4. 2020 11:13:10
9622000017 Objednávka aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci bytu č. 9 v domě Svitavská 23
61447714
Ing. arch. Ludvík Křenek, Klatovská 196/4, 602 00, Brno - Ponava 15 000,00 Kč 9622000017.pdf 24. 4. 2020 10:23:12
9622000019 studie technických zásad pro zakládání a navrhování při zpracování projektové dokumentace: Bytová výstavba - Kamenný Vrch II, 1. etapa
18777538
Ing. arch. Tomáš Zlámal, Vídeňská 849/13, 63900 Brno 14 500,00 Kč Objednávka KV II(2).pdf 24. 3. 2020 11:35:54
9622000020 Zateplení štítových zdí bytového domu Vranovská 365/1a v k.ú. Zábrdovice“ - PD
15192997
Ing. Jiří Mach, Údolní 226/87, 602 00 Brno 14 500,00 Kč Objednavka_9622000020_PD_Zatepleni_Vranovska1a(2)(2).pdf 24. 3. 2020 12:15:28
9622000021 Objednávka na zaměření a vytyčení vlastnické hranice pozemku p. č. 49 v k.ú. Řečkovice, pro projekt bytové výstavby při ul.Terezy Novákové
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 625 00, Brno - Bohunice 15 000,00 Kč 9622000021.pdf 22. 4. 2020 11:31:56
9622000022 Objednávka na zpracování botanického průzkumu a hodnocení vlivu záměru Bytová výstavba Kamenný vrch II
66547075
Boleslav Jelínek Ing., Pavlíkova 220/5, 66444 Ořechov 21 200,00 Kč 9622000022.pdf 22. 4. 2020 16:32:33
9622000023 Objednávka na zpracování biologického hodnocení zaměřeného na obratlovce za účelem vypracování dokumentace EIA u akce Bytová výstavba Kamenný vrch II
62066382
RNDr. Aleš Toman, Sasov ev. č. 5371, 586 01 Jihlava 26 000,00 Kč 9622000023.pdf 24. 4. 2020 10:29:49
9622000024 Zpracování entomologického průzkumu - Bytová výstavba Kamenný vrch II
13673262
Luboš Dembický, Podpěrova 432/1, 621 00 Brno 35 000,00 Kč objednavka 24.pdf 1. 4. 2020 08:59:56
9622000025 Zhodnocení IGP a HGP - Bytová výstavba Kamenný vrch II
46344942
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 2 750,00 Kč objednavka 25.pdf 1. 4. 2020 09:35:52
9622000028 Objednávka na zveřejnění formuláře oznámení o změně závazku u akce Bytový domu pro seniory Cejl
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 148 00, Praha - Chodov 250,00 Kč 9622000028.pdf 7. 4. 2020 10:13:29
9622000030 Objednávka na vypracování studie odvedení dešťových vod z části lokality Kamenný vrch II pro výstavbu
04785126
PROGIS PRO s.r.o., Jeronýmova 1385/23, 61800 Brno 20 000,00 Kč 9622000030.pdf 24. 4. 2020 11:34:54
9622000037 Objednávka na zpracování znaleckého posudku na zhodnocení dřevin v lokalitě Terezy Novákové
74418203
JINDŘICH ŠMITÁK, Česká 247/32, 60200 Brno 3 000,00 Kč 9622000037.pdf 29. 5. 2020 09:14:15
9622000042 Objednávka na usazení skříně E.ON včetně přepojení kabelů ze stávající skříně u akce Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí
25549871
ENORM, a. s., Medkova 866/6 , 62700 Brno 27 692,00 Kč 9622000042.pdf 8. 6. 2020 15:01:55
9622000043 Objednávka na právní služby při zpracování posudku v souvislosti s realizací zakázky Bytové domy Vojtova, Brno
07013531
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., Tučapy č. p. 240, 68301 Tučapy 22 500,00 Kč 9622000043.pdf 3. 7. 2020 10:08:40
9622000044 Objednávka na vyhotovení znaleckého posudku v souvislosti s připravovaným prodejem nemovitostí při ulici Nováčkova 2, 4, 6 v Brně
67596533
Ing. Josef Pavlovský, Prostřední 830, 66401 Bílovice nad Svitavou 49 000,00 Kč 9622000044.pdf 22. 6. 2020 09:53:18
9622000045 Objednávka na úpravu objemové zastavovací studie lokality Kamenný vrch II, 1. etapa
18777538
Ing. arch. Tomáš Zlámal, Vídeňská 849/13, 63900 Brno - Štýřice 49 000,00 Kč 9622000045.pdf 21. 7. 2020 11:17:21
9622000046 Objednávka realizace výkonu technického dozoru investora u akce Zateplení štítových zdí bytového domu Vranovská 365/1a v k. ú. Zábrdovice
15192997
Ing. Jiří Mach, Údolní 226/87, 60200 Brno 12 900,00 Kč 9622000046.pdf 25. 6. 2020 14:04:45
9622000047 Objednávka na zveřejnění formuláře oznámení o změně závazku u díla na realizaci projektu Bytové domy Vojtova
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha - Chodov 250,00 Kč 9622000047.pdf 9. 7. 2020 11:27:40
9622000048 Objednávka výškopisného a polohopisného zaměření v lokalitě Kamenný vrch II v k. ú. Nový Lískovec
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno - Bohunice 10 000,00 Kč 9622000048.pdf 9. 7. 2020 11:36:49
9622000049 Objednávka na úpravu a doplnění projektové dokumentace pro objekt Křenová 151/47 v k. ú. Trnitá
49928902
Ing. Vrtek David, Dulánek 892/13, 61500 Brno - Židenice 45 000,00 Kč 9622000049.pdf 13. 7. 2020 11:23:59
9622000050 Objednávka na dodávku a montáž tlumičů do VZT potrubí pro bytový dům Dukelská 88 v Brně
25317628
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 60200 Brno - Trnitá 10 020,00 Kč 9622000050.pdf 13. 7. 2020 11:29:22
9622000052 Objednávka na zveřejnění formuláře oznámení o změně závazku na realizaci projektu Bytový dům pro seniory Cejl
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha - Chodov 250,00 Kč 9622000052.pdf 13. 7. 2020 14:23:04
9622000053 Objednávka na zpracování dopravně inženýrských podkladů pro zpracování hlukové studie vlivu výstavby a provozu obytného souboru Kamenný vrch II
25348817
Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 60200 Brno - Ponava 46 000,00 Kč 9622000053.pdf 16. 7. 2020 13:50:30
9622000054 Objednávka Zastavovací studie bytové výstavby ve vnitrobloku Příční 13
65288815
Ing. arch. Marek Brandštetr, Hlaváčkova 2514/7, 61200 Brno - Královo Pole 38 000,00 Kč 9622000054.pdf 23. 7. 2020 10:01:17
9622000057 Objednávka routeru s GSM sítí na kamerový systém u domu Mostecká 12 v Brně
44947518
Leitner elstav s.r.o., 1. máje 69, 66484 Zastávka u Brna 10 799,00 Kč 9622000057.pdf 29. 7. 2020 10:56:17
9622000066 Objednávka na instalaci 4 kamer DOME v 1. NP domu Valchařská 14 v k. ú. Husovice
61974731
Trade FIDES, a.s., Dornych 129/57, 61700 Brno - Trnitá 48 812,52 Kč 9622000066.pdf 10. 8. 2020 10:14:21
9622000067 Objednávka na provedení grafického návrhu orientačního systému na stavbě Bytové domy Vojtova, Brno
27738833
RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o., Jaselská 204/21, 60200 Brno 15 000,00 Kč 9622000067.pdf 15. 10. 2020 10:51:25
9622000075 Objednávka Zastavovací studie pro bytovou výstavbu při ulici Cejl a Jana Svobody v Brně
65288815
Ing. arch. Brandštetr Marek, Hlaváčkova 2514/7, 61200 Brno 48 000,00 Kč 9622000075.pdf 20. 8. 2020 13:34:18
9622000079 Objednávka na provedení historických modelů a podkladů pro informační panely pro výstavní instalace na stavbě Bytové domy Vojtova, Brno
26268469
ARCHAIA Brno z. ú., Bezručova 78/15, 60200 Brno 50 000,00 Kč 9622000079.pdf 8. 9. 2020 08:15:10
9622000085 Objednávka na provedení číslování stožárů veřejného osvětlení na stavbě Bytové domy Vojtova, Brno
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno - Zábrdovice 2 160,00 Kč 9622000085.pdf 5. 10. 2020 09:27:41
9622000086 Objednávka na dodání prezentačních vitrín z kaleného skla na stavbu Bytové domy Vojtova, Brno
27770494
Legal Trade, s.r.o., Husova 819/12, 73301 Karviná - Fryštát 36 012,19 Kč 9622000086.pdf 5. 10. 2020 16:26:05
9622000087 Objednávka na provedení návrhu konstrukčního a designového řešení výstavní instalace výsledků záchranného archeologického výzkumu na stavbě Bytové domy Vojtova, Brno
27738833
RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o., Jaselská 204/21, 60200 Brno 15 000,00 Kč 9622000087.pdf 15. 10. 2020 11:03:12