Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632000025 ocenění pozemků v k.ú. Černovice - cena obvyklá
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 3 500,00 Kč 9632000025.pdf 13. 3. 2020 08:36:08
9632000026 GP pro rozdělení pozemků a zaměření skutečného stavu na pozemcích - vše k.ú. Lesná
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 41 600,00 Kč 9632000026.pdf 1. 4. 2020 13:12:22
9632000027 GP na oddělení parkoviště z pozemku - kú. Slatina
49975421
G.K.S. spol. s r.o., Jeronýmova 1783/8, 61800 Brno 13 700,00 Kč 9632000027.pdf 13. 3. 2020 08:38:55
9632000028 GP na rozdělení pozemku a vyznačení služebnosti - k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 7 010,00 Kč 9632000028.pdf 13. 3. 2020 08:40:31
9632000029 ZP k pozemkům v k.ú. Obřany - Cena obvyklá a cena zjištěná
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 3 937,00 Kč 9632000029.pdf 6. 4. 2020 10:00:39
9632000030 Vytýčení hranic pozemku v k.ú. Bystrc a zaměření sousedních staveb
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 23 640,00 Kč 9632000030.pdf 4. 12. 2020 09:38:41
9632000032 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Město Brno
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 14 000,00 Kč 9632000032.pdf 5. 5. 2020 13:21:11
9632000033 Vyhotovení GP - pozemky k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 100,00 Kč 9632000033.pdf 14. 4. 2020 09:31:40
9632000034 Vyhotovení GP - rozděl. pozemků v k.ú. Holásky
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 660,00 Kč 9632000034.pdf 14. 4. 2020 09:32:50
9632000035 Ocenění pozemků v k.ú. Ponava - cena obvyklá
40455556
TOMÁŠ JANAS, Výzkumní 733/18, 64400 Brno 10 000,00 Kč 9632000035.pdf 27. 4. 2020 10:33:30
9632000036 Ocenění pozemků v k.ú. židenice - cena obvyklá
65853385
LUBOR BURKA, Poznaňská 2459/9, 61600 Brno 4 750,00 Kč 9632000036.pdf 17. 4. 2020 10:49:58
9632000037 Porovnání měření na pozemku v k.ú. Řečkovice - aktální stav
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 6 000,00 Kč 9632000037.pdf 24. 3. 2020 14:11:33
9632000038 GP pro rozdělení pozemků - k.ú. Bohunice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 49 920,00 Kč 9632000038.pdf 1. 4. 2020 13:08:17
9632000039 Ocenění stavby - terasa okolo OD Tesco, k.ú. Tnitá
12176052
KAREL ABRAHAM, Řadová 619/6, 62300 Brno 5 857,60 Kč 9632000039.pdf 17. 3. 2020 10:46:49
9632000040 Vytýčení polohy kabelu VO, k.ú. Královo Pole
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno 899,00 Kč 9632000040.pdf 17. 4. 2020 12:33:07
9632000043 GP pro rozdělení pozemku a vyznačení věcných břemen - k.ú. Královo Pole
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 22 600,00 Kč 9632000043.pdf 1. 4. 2020 13:10:19
9632000043 Vyznačení rozsahu věcného břemene - kabel VO, k.ú. Královo Pole
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 7 900,00 Kč 9632000043.pdf 17. 4. 2020 12:40:58
9632000044 Změna hranic pozemků k.ú. Starý Lískovec - vícegenerační hřiště Bosonožská
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 23 200,00 Kč 9632000044.pdf 23. 3. 2020 14:41:37
9632000045 Změna hranic pozemků k.ú. Starý Lískovec - rozdělení dle způsobu využití pozemků
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 33 000,00 Kč 9632000045.pdf 23. 3. 2020 14:42:56
9632000047 GP na zaměření stavby - chodník Karpatská, k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 22 400,00 Kč 9632000047.pdf 23. 3. 2020 14:38:54
9632000048 GP na zaměření hřiště na p.č. 2369/15, k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000048.pdf 23. 3. 2020 14:40:14
9632000049 Zaměření oplocení mezi pozemky v k.ú. Bystrc
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 210,00 Kč 9632000049.pdf 4. 12. 2020 09:39:56
9632000051 GP na zaměření dětského hřiště - k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000051.pdf 2. 4. 2020 12:15:59
9632000052 Vyhotovení GP pro vyznačení VB - ochranné pásmo vodovodu - k.ú. Slatina
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 7 900,00 Kč 9632000052.pdf 17. 4. 2020 12:35:49
9632000053 Vytýčení vodovodních sítí v k.ú. Slatina
46347275
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno 587,62 Kč 9632000053.pdf 29. 4. 2020 10:24:16
9632000054 Zaměření skut. stavu pozemku v k.ú. Žebětín
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 12 210,00 Kč 9632000054.pdf 14. 4. 2020 09:34:23
9632000055 Ocenění pozemků v k.ú. Jundrov - cena obvyklá
70896461
TOMÁŠ VOLEK, 214/, 66405 Velatice 4 900,00 Kč 9632000055.pdf 12. 5. 2020 14:29:43
9632000056 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000056.pdf 22. 4. 2020 10:19:17
9632000057 GP na oddělení parkovacích stání - k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000057.pdf 2. 4. 2020 12:17:15
9632000058 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 19 400,00 Kč 9632000058.pdf 14. 7. 2020 09:32:50
9632000059 Ocenění pozemků v k.ú. Ponava- cena obvyklá nájemného v r. 2017-2020
40455556
TOMÁŠ JANAS, Výzkumní 733/18, 64400 Brno 39 000,00 Kč 9632000059.pdf 2. 6. 2020 12:43:05
9632000060 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků a vyznačení věcného břemene v k.ú. Zábrdovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 27 800,00 Kč 9632000060.pdf 5. 5. 2020 13:22:40
9632000061 Objednávka GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 19 400,00 Kč 9632000061.pdf 6. 5. 2020 10:22:27
9632000062 GP na změnu hranic pozemků - k.ú. Starý lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 30 000,00 Kč 9632000062.pdf 2. 4. 2020 12:14:46
9632000063 GP na změnu hranic pozemků - k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 6 800,00 Kč 9632000063.pdf 2. 4. 2020 12:18:18
9632000064 Vyhotovení GP na vymezení služebností kanalizační stoky v k.ú. Horní Heršpice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 14 600,00 Kč 9632000064.pdf 1. 6. 2020 09:24:46
9632000066 Zaměření skutečného stavu na pozemcích v k.ú. Bohunice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 49 430,00 Kč 9632000066.pdf 3. 6. 2020 14:36:17
9632000067 Polohopisné zaměření pozemků v k.ú. Štýřice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 400,00 Kč 9632000067.pdf 21. 5. 2020 10:03:04
9632000068 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Bohunice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 49 840,00 Kč 9632000068.pdf 13. 7. 2020 10:59:15
9632000069 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Bohunice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 49 350,00 Kč 9632000069.pdf 5. 5. 2020 10:08:20
9632000070 Zaměření polohopisu na pozemku v k.ú. Ivanovice
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 610,00 Kč 9632000070.pdf 25. 5. 2020 10:32:29
9632000071 Vyhotovení grafické přílohy - dělení pozemku v k.ú. Líšeň
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 4 000,00 Kč 9632000071.pdf 21. 5. 2020 13:52:25
9632000072 Ocenění pozemků v k.ú. Bohunice - areál TJ Tatran Bohunice - cena ovyklá
47943050
IVO LIŠKUTÍN, bratří Čapků 385/16, 60200 Brno 5 950,00 Kč 9632000072.pdf 4. 6. 2020 10:26:58
9632000073 Ocenění nemovitostí v k.ú. Horní Heršpice - cena obvyklá
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 3 937,00 Kč 9632000073.pdf 24. 6. 2020 13:05:30
9632000074 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 25 350,00 Kč 9632000074.pdf 1. 6. 2020 10:00:27
9632000075 Vyhotovení GP pro změnu obvodu budovy na pozemku v k.ú. Černá Pole
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 33 010,00 Kč 9632000075.pdf 23. 6. 2020 09:47:02
9632000076 Vyhotovení GP a polohového určení pozemků v k.ú. Staré Brno
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 46 000,00 Kč 9632000076.pdf 19. 5. 2020 10:48:23
9632000077 Vyhotovení GP na změnu hranic pozemků v k.ú. Starý Lískovec
46898964
Ing. Petr Rovný, 184/, 66403 Podolí 49 000,00 Kč 9632000077.pdf 14. 5. 2020 11:22:20
9632000078 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Komárov
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 13 100,00 Kč 9632000078.pdf 3. 6. 2020 14:37:33
9632000079 Polohopisné zaměření pozemku v k.ú. Slatina + vodovodní řad
25572822
MapKart s.r.o., Souhrady 664/4, 62500 Brno 9 680,00 Kč 9632000079.pdf 1. 7. 2020 13:50:07