Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
2 049,00 Kč Dokument.pdf 5. 10. 2020 09:26:29
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Archiv města Brna
4 750,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:43:00
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vmitřních věcí
10 323,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení květen 2021.pdf 21. 6. 2021 09:25:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB
1 005,00 Kč Dokument.pdf 22. 10. 2021 08:23:06
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
1 365,00 Kč Dokument.pdf 12. 12. 2019 11:48:56
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
13 568,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby leden 2020.pdf 25. 2. 2020 10:29:59
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
34 034,02 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:17:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
525,00 Kč Dokument.pdf 1. 12. 2020 12:35:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vnitřních věcí
1 699,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:43:34
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB
373,00 Kč Dokument.pdf 21. 6. 2021 10:06:53
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
13 716,00 Kč Dokument.pdf 8. 10. 2021 09:10:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
3 398,00 Kč Dokument.pdf 12. 12. 2019 11:51:24
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
1 509,27 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:17:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
4 830,00 Kč Dokument.pdf 1. 12. 2020 12:36:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 2. náměstek primátorky
3 498,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:49:57
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky
1 135,00 Kč Dokument.pdf 12. 12. 2019 12:51:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností
573,00 Kč Dokument.pdf 19. 6. 2020 09:49:05
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
30 750,00 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:18:19
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
17,00 Kč Dokument.pdf 5. 10. 2020 10:25:30
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
11 773,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:51:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
1 449,00 Kč Dokument.pdf 21. 6. 2021 10:34:25
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
251,98 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:26:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
3 691,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:52:26
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 000,00 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:26:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
1 977,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:53:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
1 461,00 Kč Dokument.pdf 12. 12. 2019 17:35:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 912,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2020 07:39:21
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
184,30 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:27:33
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 2. náměstka primátorky
634,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2020 12:56:21
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru kultury
8,03 Kč Dokument.pdf 12. 12. 2019 17:37:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 380,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2020 09:09:01
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
600,00 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:28:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
1 435,00 Kč Dokument.pdf 13. 12. 2019 08:20:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
631,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2020 09:24:30
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 494,80 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:29:45
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
4 673,22 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:06:20
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zdraví
2 424,00 Kč Dokument.pdf 13. 12. 2019 09:29:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 531,41 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:31:15
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
1 718,31 Kč Dokument.pdf 23. 6. 2021 14:07:31
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
2 073,00 Kč Dokument.pdf 13. 12. 2019 09:30:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
1 675,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2020 10:08:52
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
7 200,00 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:31:46
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
23 600,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení červenec 2020.pdf 21. 8. 2020 08:51:21
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
15 950,90 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:01:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru rozpočtu a financování
1 143,00 Kč Dokument.pdf 22. 10. 2021 12:11:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB
2 073,00 Kč Dokument.pdf 13. 12. 2019 09:31:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního plánování a rozvoje
991,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2020 10:13:43
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 250,00 Kč Dokument.pdf 3. 8. 2020 10:33:03
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
13 810,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby červenec 2020.pdf 21. 8. 2020 08:52:28
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
32 752,00 Kč Dokument.pdf 2. 12. 2020 09:02:06