Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9562100090 Objednávka na provedení realizace statického posouzení měřených posunů objektů bytových domů Kopečná 70-74.
27668631
Hladík a Chalivopulos s.r.o., Pekařská 4/398, 60200 Brno 49 000,00 Kč Objednavka_Stat zaj_scan.pdf 3. 9. 2021 14:12:19
9562100088 Objednávka na dodatečné zaizolování potrubí zázemí bazénu ZŠ Pastviny
13690299
REKO a.s., třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 60200 Brno 9 600,00 Kč Objednávka izolace.pdf 24. 8. 2021 08:42:12
9562100087 Objednávka zpracování analýzy vzorových situací pro porovnání rozdílů způsobu ocenění
00216305
Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 60200 Brno 35 800,00 Kč Objednavka_AnalýzaVUT.pdf 5. 8. 2021 10:06:19
9562100084 Objednávka na zpracování studie a součinnost pro dodávku krytů fan-coilů, opláštění RACKU a centrálního lustru Síně rady na Nové radnici v Brně
13676601
Ing.arch. Radko Květ, Všetičkova 631/31, 60200 Brno 49 700,00 Kč Objednávka Květ RACK.pdf 26. 7. 2021 14:28:14
9562100082 Objednávka instalace vyprošťovací sady do výtahu ZŠ Sokolova
44961367
T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno 18 348,00 Kč OBJ 9562100082.pdf 14. 7. 2021 12:18:40
9562100069 Analýza a poradenství zabezpečení a ochrany budov
67517072
Oldřich Materna, Karníkova 981, 59231 Nové Město na Moravě 49 000,00 Kč Objednavka_O.Materna_6_2021.pdf 14. 7. 2021 15:50:14
9562100064 Objednávka výkonu AD na stavbě Sanace trhlin klenby ZŠ Sokolova
28273231
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno 34 000,00 Kč Objednávka_AD_sanace trhlin.pdfObsah činností Autorského dozoru.pdf 15. 6. 2021 09:36:06
9562100061 Jednorázový audit smluv uveřejněných do Registru smluv
25501003
DYNATECH s.r.o., Londýnské náměstí 853/1, 63900 Brno 39 500,00 Kč Objednavka_Dynatech_audit_registr smluv_podpis.pdf 16. 6. 2021 14:48:35
9562100049 Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Dobrovského - Svitavská radiála, vyhotovení GP
46962808
DD plus v.o.s., Pekárenská 330/12, 60200 Brno 34 500,00 Kč Objednávka 9562100049 GP VMO MÚK Dobrovského.pdf 13. 5. 2021 15:02:59
9562100047 Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Dobrovského - Svitavská radiála, vyhotovení GP
46962808
DD plus v.o.s., Pekárenská 330/12, 60200 Brno 34 100,00 Kč Objednávka GP VMO MÚK Dobrovského.pdf 13. 5. 2021 14:53:26
9562100042 Východní obchvat Žebětína I. etapa, objednávka
07244045
Advokátní kancelář Martina Svobody, s.r.o., Vídeňská 1021/6, 63900 Brno 49 500,00 Kč objednavka PS.pdf 28. 4. 2021 09:24:09
9562100041 „Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova - Řehořova - Húskova – Štolcova“, objednávka
26290821
ADITIS s.r.o., Rokytova 2667/20, 61500 Brno 8 000,00 Kč objednávka GP Vodafon.pdf 21. 4. 2021 15:29:36
9562100038 Objednávka technického řešení sanace trhlin ZŠ Sokolova
28273231
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno 25 000,00 Kč Objednávka_sanace trhlin1.pdf 3. 6. 2021 10:53:18
9562100034 Obejdnávka - znalecké posudky na cenu obvyklou pozemků v k. ú. Trnitá
70896461
Volek Tomáš, Ing., Velatice 214, 664 05 Velatice 45 000,00 Kč Objednávka znalecké posudky k. ú. Trnitá.pdf 9. 4. 2021 11:31:14
9562100017 Objednávka znaleckých posudků
70896461
Volek Tomáš, Ing., Velatice 214, 66405 Tvarožná 32 000,00 Kč objednávka_9562100017_znalecký posudek_HUTCHAM Tomáš Volek kú Trnitá podepsaná.pdf 12. 3. 2021 10:35:03
9562100011 Objednávka znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé a zjištěné pozemku parc. č. 3544/2 v k. ú. Bystrc
63211700
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno 4 000,00 Kč objednávka znalecký posudek parc. č. 3544-2 k. ú. Bystrc.pdf 1. 3. 2021 09:49:37
9562100008 Objednávka monitoringu statických poruch ZŠ Sokolova
46347194
STAVEXIS, s.r.o., Bodlákova 1706/8, Líšeň, 62800 Brno 28 42 000,00 Kč Objednávka.pdf 24. 2. 2021 15:17:44
9562000153 Objednávka - Provedení technických služeb v areálu ulice Vlhká.
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno 38 483,00 Kč Objednávka_scan.pdf 1. 12. 2020 11:58:50
9562000152 Objednávka oddělovacího geometrického plánu
46898964
Ing. Petr Rovný, geodetická kancelář, 184, 66403 Podolí 6 600,00 Kč Objednávka oddělovacího GP_Tuřany chodník.pdf 2. 12. 2020 14:01:56
9562000127 Připojení kateder ZŠ Vedlejsí, Brno
29303192
ISS stavtrade s.r.o., Březinova 745/27a, 61600 Brno 26 946,00 Kč Objednávka - akceptace.pdf 24. 9. 2020 09:30:23
9562000125 Multifunkční sportovní a kulturní centrum, objednávka
29318581
ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o., Tomešova 503/1, 60200 Brno-střed 50 000,00 Kč Objednávka.pdf 12. 10. 2020 16:18:23
9562000123 Multifunkční sportovní a kulturní centrum, objednávka
29318581
ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o., Tomešova 503/1, 60200 Brno-střed 50 000,00 Kč Multifunkční centrum, objednávka.pdf 8. 10. 2020 11:44:01
9562000115 Objednávka na vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v k. ú. Brněnské Ivanovice
15561780
Miloš Čermák, Brno 5 900,00 Kč Objednavka_2020_GP_AGRO_Brno _Tuřany_9562000115_podepsaná.pdf 10. 9. 2020 10:19:16
9562000114 ORG 2683 Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší
46995447
VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, 60200 Brno 32 000,00 Kč Objednávka etapizace PD VIAPONT potvrzená.pdf 9. 9. 2020 10:40:17
9562000097 Objednávka - příprava materiálů k aktualizaci „Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna + přílohy“
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno 48 000,00 Kč Objednávka k aktualizaci MSVO ve městě Brně 2020.pdf 5. 8. 2020 13:26:29
9562000094 Objednávka zveřejnění ve Věstníku - ÚMČ Maloměřice
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 250,00 Kč Objednávka.pdf 29. 7. 2020 14:29:35
9562000090 Objednávka č. 9562000090 dodatku ke znaleckému posudku ZP č. 4447-432-2019 -„Komunikační obchvat Tuřan, l.etapa"
15545881
STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, 61200 Brno 3 500,00 Kč Objednavka_dodatku_Statikum_potvrzená.pdf 11. 8. 2020 08:26:38
9562000075 Objednávka na opravu vlhkostního čidla v sekundárním kolektoru HJmB v úseku VU 15 nám. Svobody.
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno 2 865,00 Kč Obj_vlhkosni cidlo VU 15.pdfObj_vlhkosni cidlo VU 15.pdf 22. 6. 2020 16:00:25
9562000065 Objednávka - Oprava čerpadla, včetně plováku.
25512285
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno 17 251,95 Kč Objednávka_Opr čerpadlo_SK-JC_scan.pdf 22. 5. 2020 10:53:44
9562000057 Objednávka projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením na stavbu ZŠ Vedlejší
27753379
DIMENSE, v. o. s., Hrnčířská 15/15, 60200 Brno-střed 27 000,00 Kč Objednavka dokumentace na zmenu stavby pred dokoncenim.pdf 8. 7. 2020 10:53:33
9562000044 ORG 5405 Úprava zábradelní výplně - ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně
48529303
Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 61900 Brno 36 809,03 Kč obj vč. akceptace + příloha + doručenka.pdf 15. 4. 2020 12:48:41
9562000040 Objednávka odborného vyjádření ke znaleckým posudkům - nemovité věci v areálu v k. ú. Trnitá
40455556
Ing. Tomáš Janas 43 200,00 Kč Objednávka odborné vyjádření - upřesnění.pdf 23. 7. 2020 13:37:07
9562000032 Zaměření lokality v k.ú. Sadová - Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka
15549721
Hloušek, s.r.o., Vančurova 3361/56, 61500 Brno-Židenice 50 000,00 Kč OBJ zveřejnění.pdf 17. 3. 2020 10:39:41
9562000029 Komunikační obchvat Tuřany
15545881
STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, 61200 Brno 1 815,00 Kč Objednávka dodatku ZP Tuřany sken.pdf 31. 3. 2020 11:01:32
9562000025 Objednávka - Vyhodnocení plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2019
46347275
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno 30 000,00 Kč Objednávka 9562000025.pdf 4. 3. 2020 09:40:43
9562000016 Objednávka zveřejnění ve VVZ_bazén Pastviny
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč OBJ 9562000016.pdf 4. 3. 2020 14:46:00
9562000014 Objednávka zveřejnění ve VVZ_Věstonická II
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč 95620000014.pdf 4. 3. 2020 14:37:17
9562000013 Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren
40978729
Ing. Roman Staněk, Bešůvka 758/4, 64100 Brno 4 500,00 Kč Obj č 9562000013 znaleckého posudku.pdf 28. 2. 2020 10:50:33
9562000007 Objednávka znaleckého posudku
63211700
Ing. Jana Dudková, Brno 2 700,00 Kč Objednávka č. 9562000007_ke_zverejneni(2).pdf 27. 1. 2020 14:27:57
9562000004 Východní obchvat Žebětína I. etapa, objednávka znaleckého posudku
15545881
STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, 61200 Brno 3 000,00 Kč RS objednávka znaleckého posudku(2).pdf 4. 2. 2020 10:35:17
9562000002 ZŠ Pastviny - zveřejnění změny č. 1 ve VVZ.
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč 9562000002.pdf 13. 1. 2020 11:09:06
9562000001 MŠ Laštůvkova - zveřejnění změny 1 ve VVZ
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč 9562000001.pdf 13. 1. 2020 11:02:27
9561900170 Východní obchvat Žebětína, hodnocení vlivů zásahů na přírodu a krajinu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - objednávka
68672217
Paukertová Ivana, Řezáčova 28, 62400 Brno 38 000,00 Kč akcept_objednávka(2).pdfakcept_objednávka(2).pdf 7. 1. 2020 14:14:41
9561900150 Objednávka zveřejnění ve VVZ_ZŠ Otevřená_ oznámení o výsledku
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč 9561900150.pdf 13. 11. 2019 09:34:15
9561900141 Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 - uveřejnění formuláře na dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby ve Věstníku veřejných zakázek
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč Objednavka VVZ.pdf 16. 10. 2019 10:28:56
9561900140 ORG 2708 Objednávka – Právní služby ve věci přípravy dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb
48118753
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 49 999,00 Kč Objednávka právních služeb AKCČS - dodatek č. 1 správce(2).pdf 23. 10. 2019 12:43:54
9561900134 Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - uveřejnění formuláře na dodatek č. 2
45786259
NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha 222,40 Kč Objednavka GINIS.pdf 16. 10. 2019 10:17:55
9561900126 Zveřejnění ve VVZ - změna lhůty podání nabídek III - ZŠ Otevřená
45786259
NESS Czech s.r.o., Praha 4, V parku 2335/20, 14800 222,40 Kč OBJ 95619000126.pdf 23. 9. 2019 10:49:21
9561900125 ORG 5405 Objednávka č. 9561900125 Demontáž a montáž sirény „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně“
02336081
SMPV servis s.r.o., Vojanova 3652/15, 61500 Brno 24 100,00 Kč Objednavka c. 9561900125.pdf 25. 9. 2019 15:31:25
9561900121 Objednávka zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek - Přístavba Základní školy Brno, Otevřená 20a - změna termínu podání nabídek č. 2
45786259
NESS Czech s.r.o., Praha 4, V parku 2335/20, 14800 222,40 Kč OBJ 9561911121.pdf 23. 9. 2019 10:45:00