Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
1 667,00 Kč 11. 12. 2019 08:16:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 937,50 Kč 13. 1. 2020 11:37:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
1 965,00 Kč 29. 4. 2020 16:32:19
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
145 802,80 Kč 13. 1. 2020 11:40:45
5419024547 kupní smlouva - nabytí pozemků v k.ú. Bosonohy
fyzické osoby 161 500,00 Kč 11. 3. 2020 09:50:22
poštovní služby-Odbor vnitřních věcí
1 000 000,00 Kč 30. 4. 2020 07:49:05
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
1 680 663,75 Kč 13. 1. 2020 11:42:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
8 957,00 Kč 1. 4. 2020 13:58:29
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
16 752,00 Kč 11. 12. 2019 13:07:11
5419024479 Kupní smlouva - nabytí pozemku 328/17 v k.ú. Ivanovice
fyzická osoba 8 930,00 Kč 13. 1. 2020 13:05:14
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
570,00 Kč 1. 4. 2020 14:28:07
5419024556 kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2461/4 a 2462/3 oba v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 109 800,00 Kč 13. 1. 2020 13:07:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
161,00 Kč 2. 4. 2020 07:50:38
9161900378 Propagace SMB v rámci Benefičního plesu Krtci krtkům
Nazarejová Nela, 62100 Brno 20 000,00 Kč 3. 10. 2019 14:26:44
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 989,00 Kč 11. 12. 2019 13:52:00
5419063717 smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1561/67 v k.ú. Pisárky
fyzické osoby 7 350,00 Kč 13. 1. 2020 13:12:03
5419064085 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Maloměřice
fyzická osoba 44 890,00 Kč 13. 1. 2020 13:13:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 494,00 Kč 2. 4. 2020 08:49:40
5419024684 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2556/2,3,4,5 vše v k.ú. Bystrc
fyzická osoba 225 000,00 Kč 13. 1. 2020 13:14:31
9161900512 Propagace SMB v rámci knihy Příliš mladí na válku
Gális Radek, 37001 České Budějovice 20 000,00 Kč 11. 12. 2019 14:01:30
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 734,00 Kč 11. 12. 2019 15:20:26
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
120 400,86 Kč 30. 4. 2020 11:19:58
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
5 079,00 Kč 26. 5. 2020 12:29:52
9541900148 Objednávka ZP na pozemky 3239/2, 3239/4 a 3239/5 v k.ú. Bystrc
Ing. Lucie Janíčková, Mutěnická 8, 62800 Brno 28 5 000,00 Kč 7. 10. 2019 09:32:30
čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb-Odbor vnitřních věcí
1 568,00 Kč 30. 4. 2020 12:46:14
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
34 292,00 Kč 26. 5. 2020 12:34:54
5419024040 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 2540/35 v k.ú. Líšeň
fyzické osoby 413 600,00 Kč 13. 1. 2020 13:26:17
5419024042 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 5428/3 v k.ú. Židenice
fyzické osoby 421 200,00 Kč 13. 1. 2020 13:49:11
6319024834 Kupní smlouva č. 6319024834 – nabytí pozemků p.č. 1795, 1798/8, 1798/9, 1798/14 v k.ú. Komín, uzavřena dne 11.12.2019
Fyzická osoba 132 000,00 Kč 12. 12. 2019 08:07:10
5419024056 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 3880/23 v k.ú. Řečkovice
fyzická osoba 21 410,00 Kč 13. 1. 2020 13:50:40
5419024555 Kupní smlouva - nabytí pozemků o.č. 604/27,28,29,30 vše v k.ú. Ponava
fyzická osoba 2 001 580,00 Kč 13. 1. 2020 13:52:04
9161900498 Propagace SMB v rámci Studentské konference SPOLU
Čaban Stanislav, 50303 Smiřice 4 000,00 Kč 29. 11. 2019 12:48:54
5419174344 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 544/33 v k.ú. Mokrá hora
fyzické osoby 67 600,00 Kč 13. 1. 2020 13:53:48
6319043977 Směnná smlouva - pozemky p.č. 2152/31, 2136/2 v k.ú. Komín
30 600,00 Kč 14. 11. 2019 14:33:12
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise životního prostředí RMB
2 088,00 Kč 12. 12. 2019 09:27:45
5419024940 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 1247/128 v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 201 600,00 Kč 25. 2. 2020 08:40:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí
3 672,00 Kč 12. 12. 2019 09:31:42
5420020161 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 3880/13 v k.ú. Řečkovice
fyzická osoba 199 500,00 Kč 25. 2. 2020 09:00:01
9662030251 ORG 504 SR KZ Mečová 5 - návrh repase oken vč. rozpočtu
Drlý Aleš nar. 1968, 61300 Brno 14 876,10 Kč 27. 5. 2020 09:13:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
2 167,00 Kč 12. 12. 2019 10:39:41
9662020070 ORG 515 Koliště 19 oprava Wc
Martin Řičánek, Brno 15 000,00 Kč 12. 2. 2020 09:01:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
2 771,00 Kč 12. 12. 2019 11:45:58
5420020027 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 436/40 v k.ú. Mokrá Hora
fyzická osoba 30,00 Kč 12. 2. 2020 09:25:42
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
16 961,00 Kč 25. 2. 2020 10:25:53
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
1 365,00 Kč 12. 12. 2019 11:48:56
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
13 568,00 Kč 25. 2. 2020 10:29:59
6319024372 Kupní smlouva č. 6319024372 - nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, která je oddělena geometrickým plánem č. 1863-261/2018 ze dne 16.10.2018 a nově označena jako pozemek p.č. 748/4, oba v k.ú. Soběšice
60 000,00 Kč 25. 10. 2019 11:05:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
3 398,00 Kč 12. 12. 2019 11:51:24
6319174178 Kupní smlouva č. 6319174178 – nabytí pozemku p.č. 7480/6 k.ú. Židenice
66 000,00 Kč 25. 10. 2019 12:03:08
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky
1 135,00 Kč 12. 12. 2019 12:51:43