Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
4 090,00 Kč opravy elektrospotřebičů 2. čtvrtletí 2020.pdf 30. 7. 2020 09:09:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
1 667,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 08:16:33
Čerpání prostředků na nákupy OOPP - Odbor vnitřních věcí
19 948,00 Kč ochranné pomůcky 2. čtvrtletí 2020.pdf 30. 7. 2020 09:11:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky
316,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:13:02
poštovní služby-Odbor vnitřních věcí
1 000 000,00 Kč poštovní služby.pdf 30. 7. 2020 10:36:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
277,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:18:11
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 937,50 Kč Dokument.pdf 13. 1. 2020 11:37:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
1 965,00 Kč Dokument.pdf 29. 4. 2020 16:32:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
257,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:19:44
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
145 802,80 Kč Dokument.pdf 13. 1. 2020 11:40:45
5419024547 kupní smlouva - nabytí pozemků v k.ú. Bosonohy
fyzické osoby 161 500,00 Kč 5419024547 - nabytí pozemků v k.ú. Bosonohy.pdf 11. 3. 2020 09:50:22
poštovní služby-Odbor vnitřních věcí
1 000 000,00 Kč poštovní služby.pdf 30. 4. 2020 07:49:05
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
743,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:20:38
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
1 680 663,75 Kč Dokument.pdf 13. 1. 2020 11:42:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
8 957,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2020 13:58:29
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
14 431,97 Kč Dokument.pdf 17. 6. 2020 13:00:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněnou členku ZMB
886,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:22:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
16 752,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 13:07:11
5419024479 Kupní smlouva - nabytí pozemku 328/17 v k.ú. Ivanovice
fyzická osoba 8 930,00 Kč 5419024479 - nabytí pozemku v k.ú. Ivanovice.pdf 13. 1. 2020 13:05:14
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
570,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2020 14:28:07
5419022290 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 7958/28 v k.ú. Židenice
fyzická osoba 64 500,00 Kč 5419022290 - nabytí pozemku v k.ú. Židenice.pdf 7. 9. 2020 11:44:05
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro marketing a CR
294,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 08:23:12
5419024556 kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2461/4 a 2462/3 oba v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 109 800,00 Kč 5419024556 - nabytí pozemků v k.ú. Bohunice.pdf 13. 1. 2020 13:07:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
161,00 Kč Dokument.pdf 2. 4. 2020 07:50:38
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
87 701,50 Kč Dokument.pdf 30. 7. 2020 12:51:33
5420022678 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 1526/1,257 oba v k.ú. Komín
fyzické osoby 64 500,00 Kč 5420022678 - nabytí pozemků v k.ú. Komín.pdf 7. 9. 2020 11:46:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
1 717,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 10:31:49
9161900378 Propagace SMB v rámci Benefičního plesu Krtci krtkům
Nazarejová Nela, 62100 Brno 20 000,00 Kč Objednavka propagace_Krtci krtkum_final.pdf 3. 10. 2019 14:26:44
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 989,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 13:52:00
5419063717 smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1561/67 v k.ú. Pisárky
fyzické osoby 7 350,00 Kč 5419063717 - služebnost k pozemku v k.ú. Pisárky.pdf 13. 1. 2020 13:12:03
5420022613 kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 3251/72,93,99,106,119, 8239/10,27,33, 8240/4, 8241/3 vše v k.ú. Bystrc
fyzická osoba 832 670,00 Kč 5420022613 - nabytí pozemků v k.ú. Bystrc.pdf 7. 9. 2020 11:48:32
5419064085 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Maloměřice
fyzická osoba 44 890,00 Kč 5419064085 - služebnost k pozemku k.ú. Maloměřice.pdf 13. 1. 2020 13:13:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 494,00 Kč Dokument.pdf 2. 4. 2020 08:49:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení
847,00 Kč Dokument.pdf 13. 7. 2020 09:24:26
5420020019 kupní smlouva - nabtí pozemků p.č. 748/2 a 1535/5 oba v k.ú. Komín
fyzické osoby 505 840,00 Kč 5420020019 - nabytí pozemků v k.ú. Komín.pdf 7. 9. 2020 11:50:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
3 376,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 11:04:07
5419024684 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2556/2,3,4,5 vše v k.ú. Bystrc
fyzická osoba 225 000,00 Kč 5419024684 - nabytí pozemků v k.ú. Bystrc.pdf 13. 1. 2020 13:14:31
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
446,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 11:52:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
436,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 12:13:31
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravy
92,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 12:49:34
9161900512 Propagace SMB v rámci knihy Příliš mladí na válku
Gális Radek, 37001 České Budějovice 20 000,00 Kč 19. Brno-Objednavka_Prilis mladi na valku_2019_final.pdf 11. 12. 2019 14:01:30
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise životního prostředí RMB
162,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 13:36:56
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí MMB
498,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2020 13:39:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 734,00 Kč Dokument.pdf 11. 12. 2019 15:20:26
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
120 400,86 Kč Dokument.pdf 30. 4. 2020 11:19:58
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
5 079,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení duben 2020.pdf 26. 5. 2020 12:29:52
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
314 508,00 Kč Dokument.pdf 13. 7. 2020 14:09:57
9541900148 Objednávka ZP na pozemky 3239/2, 3239/4 a 3239/5 v k.ú. Bystrc
Ing. Lucie Janíčková, Mutěnická 8, 62800 Brno 28 5 000,00 Kč 0420544 Objednavka - ZP č. 9541900148.pdf 7. 10. 2019 09:32:30
čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb-Odbor vnitřních věcí
1 568,00 Kč drobna zaloha kancelarske potreby.pdf 30. 4. 2020 12:46:14
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
34 292,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby duben 2020.pdf 26. 5. 2020 12:34:54