Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
1 667,00 Kč 11. 12. 2019 08:16:33
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
53 937,50 Kč 13. 1. 2020 11:37:13
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
145 802,80 Kč 13. 1. 2020 11:40:45
Čerpání prostředků prostřednictvím Personální oddělení
1 680 663,75 Kč 13. 1. 2020 11:42:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
16 752,00 Kč 11. 12. 2019 13:07:11
5419024479 Kupní smlouva - nabytí pozemku 328/17 v k.ú. Ivanovice
fyzická osoba 8 930,00 Kč 13. 1. 2020 13:05:14
5419024556 kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2461/4 a 2462/3 oba v k.ú. Bohunice
fyzické osoby 109 800,00 Kč 13. 1. 2020 13:07:58
9161900378 Propagace SMB v rámci Benefičního plesu Krtci krtkům
Nazarejová Nela, 62100 Brno 20 000,00 Kč 3. 10. 2019 14:26:44
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
2 989,00 Kč 11. 12. 2019 13:52:00
5419063717 smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1561/67 v k.ú. Pisárky
fyzické osoby 7 350,00 Kč 13. 1. 2020 13:12:03
5419064085 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Maloměřice
fyzická osoba 44 890,00 Kč 13. 1. 2020 13:13:10
5419024684 Kupní smlouva - nabytí pozemků p.č. 2556/2,3,4,5 vše v k.ú. Bystrc
fyzická osoba 225 000,00 Kč 13. 1. 2020 13:14:31
9161900512 Propagace SMB v rámci knihy Příliš mladí na válku
Gális Radek, 37001 České Budějovice 20 000,00 Kč 11. 12. 2019 14:01:30
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
2 734,00 Kč 11. 12. 2019 15:20:26
9541900148 Objednávka ZP na pozemky 3239/2, 3239/4 a 3239/5 v k.ú. Bystrc
Ing. Lucie Janíčková, Mutěnická 8, 62800 Brno 28 5 000,00 Kč 7. 10. 2019 09:32:30
5419024040 kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 2540/35 v k.ú. Líšeň
fyzické osoby 413 600,00 Kč 13. 1. 2020 13:26:17
5419024042 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 5428/3 v k.ú. Židenice
fyzické osoby 421 200,00 Kč 13. 1. 2020 13:49:11
6319024834 Kupní smlouva č. 6319024834 – nabytí pozemků p.č. 1795, 1798/8, 1798/9, 1798/14 v k.ú. Komín, uzavřena dne 11.12.2019
Fyzická osoba 132 000,00 Kč 12. 12. 2019 08:07:10
5419024056 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 3880/23 v k.ú. Řečkovice
fyzická osoba 21 410,00 Kč 13. 1. 2020 13:50:40
5419024555 Kupní smlouva - nabytí pozemků o.č. 604/27,28,29,30 vše v k.ú. Ponava
fyzická osoba 2 001 580,00 Kč 13. 1. 2020 13:52:04
9161900498 Propagace SMB v rámci Studentské konference SPOLU
Čaban Stanislav, 50303 Smiřice 4 000,00 Kč 29. 11. 2019 12:48:54
5419174344 Kupní smlouva - nabytí pozemku p.č. 544/33 v k.ú. Mokrá hora
fyzické osoby 67 600,00 Kč 13. 1. 2020 13:53:48
6319043977 Směnná smlouva - pozemky p.č. 2152/31, 2136/2 v k.ú. Komín
30 600,00 Kč 14. 11. 2019 14:33:12
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise životního prostředí RMB
2 088,00 Kč 12. 12. 2019 09:27:45
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí
3 672,00 Kč 12. 12. 2019 09:31:42
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční
2 167,00 Kč 12. 12. 2019 10:39:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
2 771,00 Kč 12. 12. 2019 11:45:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
1 365,00 Kč 12. 12. 2019 11:48:56
6319024372 Kupní smlouva č. 6319024372 - nabytí pozemku p.č. 1308/6 a části pozemku p.č. 748/1, která je oddělena geometrickým plánem č. 1863-261/2018 ze dne 16.10.2018 a nově označena jako pozemek p.č. 748/4, oba v k.ú. Soběšice
60 000,00 Kč 25. 10. 2019 11:05:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
3 398,00 Kč 12. 12. 2019 11:51:24
6319174178 Kupní smlouva č. 6319174178 – nabytí pozemku p.č. 7480/6 k.ú. Židenice
66 000,00 Kč 25. 10. 2019 12:03:08
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky
1 135,00 Kč 12. 12. 2019 12:51:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
1 461,00 Kč 12. 12. 2019 17:35:33
9151900219 Hudební doprovod pro slavnostní otevření_PARO
Čarek Jan nar. 1985, 69649 Žadovice 4 132,23 Kč 12. 9. 2019 10:20:19
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru kultury
8,03 Kč 12. 12. 2019 17:37:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
1 435,00 Kč 13. 12. 2019 08:20:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zdraví
2 424,00 Kč 13. 12. 2019 09:29:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
2 073,00 Kč 13. 12. 2019 09:30:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB
2 073,00 Kč 13. 12. 2019 09:31:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu
1 134,00 Kč 13. 12. 2019 09:47:24
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro markeing a cestovní ruch
2 390,00 Kč 16. 12. 2019 13:06:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
2 730,00 Kč 16. 12. 2019 13:09:27
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
521,00 Kč 16. 12. 2019 14:37:46
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
1 497,00 Kč 16. 12. 2019 14:40:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor městské informatiky
2 331,00 Kč 2. 12. 2019 16:25:58
6319024827 Kupní smlouva č. 6319024827 - úplatné nabytí pozemků p.č. 94/1, 1478/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice
Fyzické osoby 275 600,00 Kč 16. 12. 2019 15:01:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností
1 072,48 Kč 16. 12. 2019 16:21:22
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 120,00 Kč 17. 12. 2019 08:40:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru rozpočtu a financování
4 750,00 Kč 17. 12. 2019 11:12:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB
887,00 Kč 17. 12. 2019 11:36:06