Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
5619074680 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - kanalizace jednotná, vodovod
01883542
DRACO CAPITAL, a.s., Hlinky 49/126, 60300 Brno 1 652,90 Kč KS - DRACO CAPITAL, a.s._vodovod, kanalizace jednotná.pdf 29. 11. 2019 09:32:59
9322000076 Objednávka ubytování
01870726
Jaroslava Petrů, 79, 66471 Maršov 1 287,00 Kč Obj 9322000076.pdf 3. 3. 2020 09:19:14
9152000123 Revize a copywrite přihlášky do soutěže European Capital of Innovation 2020
01846507
Craig Binding, Antonína Slavíka 1315/10, 60200 Brno 2 500,00 Kč Objednavka_CraigBinding_iCap1.pdf 29. 6. 2020 14:27:55
9322000448 Objednávka kontroly textů v angličtině
01846507
Craig Binding, Antonína Slavíka 1315/10, 60200 Brno 45 000,00 Kč Obj 9322000448.pdf 16. 12. 2020 16:25:08
9322000237 Objednávka kontroly a editace textu
01846507
Craig Binding, Antonína Slavíka 1315/10, 60200 Brno 50 000,00 Kč Obj 9322000237.pdf 10. 6. 2020 08:32:06
9322000196 Objednávka kontroly textu
01846507
Craig Binding, Antonína Slavíka 1315/10, 60200 Brno 10 000,00 Kč Obj 9322000196.pdf 23. 4. 2020 14:23:51
9661910075 487 Projektová dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky bývalé čerpací stanice N. Lískovec, Pisárecká 465/16, Brno.
01843486
Ing. Josef Tříska, 28 900,00 Kč OBJ_91_075.pdf 13. 9. 2019 10:37:17
9662030317 008 bývalá čerpací stanice BVaK - Nový Lískovec, k.ú. Pisárky, vodovodní a kanalizační přípojka
01843486
Ing. Josef Tříska, Brno 3 223,20 Kč 203-317.pdf 29. 7. 2020 10:20:16
9151900265 Tisk diplomů_PARO
01832603
Express copy s.r.o., Terasová 2942/40, 61600 Brno 150,00 Kč Objednavka_uctenky150.pdf 7. 11. 2019 07:02:47
9152100096 Objednávka:Dronová show - toalety
01791036
Spectrum Brands s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno 11 400,00 Kč MMB_0377983_2021 Objednávka_ Dronová show_toalety.pdf 22. 7. 2021 10:22:59
9152100107 Dronová show - Hudební a zvuková produkce (INTERGRAM, OAZA, OSA)
01791036
Spectrum Brands s.r.o., Příkop 843/4, 60200 Brno 26 275,00 Kč 88_Dronová show –  Hudební a zvuková produkce.pdf 4. 8. 2021 10:35:36
9161900448 Propagace SMB v rámci Adventního koncertu pro Modrou berušku
01775332
Modrá beruška, z.s., Kozinova 326/18, 62700 Brno 20 000,00 Kč 8. Objednavka propagace_Modra beruska_2019_navrh.pdf 14. 11. 2019 10:23:09
9712000027 Objednávka - Organizačně technické zajištění konference na téma Aspergerův syndrom
01775332
Modrá beruška, z.s., Kozinova 326/18, 62700 Brno 20 000,00 Kč obejdnavka anonymizace.pdf 3. 6. 2020 12:13:30
9322000229 Stejnokroje
01770403
PETEX Jihlava s.r.o., U Pivovaru 4328/13, 58601 Jihlava 5 006,60 Kč obj9322000229.pdf 18. 6. 2020 08:40:50
9322000230 Stejnokroje
01770403
PETEX Jihlava s.r.o., U Pivovaru 4328/13, 58601 Jihlava 5 006,60 Kč obj9322000230.pdf 18. 6. 2020 08:43:17
9662021244 ORG 272 Žerotínovo nám. 6 oprava PO dveří
01768182
LX servis Group s.r.o., Horácké náměstí 1469/7, 62100 Brno 29 000,00 Kč 202-1244.pdf 10. 12. 2020 10:32:29
9322000180 Objednávka tiskové korektury
01763580
Ana Paula Mejzrová, Keramická 218/6, 17000 Praha 1 170,00 Kč Obj 9322000180.pdf 29. 4. 2020 09:27:54
9152200069 Pronájem sálu GPB pro účastníky konference BMO 19. 5. 2022
01750062
Hotel Passage a.s., Lidická 702/23, 60200 Brno 14 214,88 Kč OBJ. _BMO_květen_2022_GPB.pdf 12. 5. 2022 07:14:23
9152200062 Technické zajištění sálu GPB pro účastníky BMO 19.5.2022
01750062
Hotel Passage a.s., Lidická 702/23, 60200 Brno 18 181,82 Kč OBJ. _BMO_květen_2022_TZ_GPB.pdf 6. 5. 2022 10:31:39
9152200063 Technické zajičtění sálu LARGE 3 pro setkání primátorů KSM v rámci BMO 19.5. 2022
01750062
Hotel Passage a.s., Lidická 702/23, 60200 Brno 7 272,73 Kč OBJ. _BMO_květen_2022_TZ_L3.pdf 6. 5. 2022 10:58:14
9152200064 Pronájem sálu Large 3 pro setkání primátorů KSM v rámsi konference BMO 19.5.2022
01750062
Hotel Passage a.s., Lidická 702/23, 60200 Brno 12 396,69 Kč OBJ. _BMO_květen_2022_L3.pdf 6. 5. 2022 12:56:33
9722000118 SPOD - školení - Idendifikace nejlepšího zájmu dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 990,00 Kč Kolumbus PM - identifikace nejlepšího zájmu dítěte.pdf 30. 7. 2020 13:42:19
9722000217 SPOD - školení Práva a povinnosti SPOD v civilním řízení
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 590,00 Kč Kolumbus PM - objednávka vzdělávání.pdf 2. 12. 2020 08:55:55
9722000110 SPOD - školení Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 690,00 Kč Kolumbus - objednávka vzdělání.pdf 16. 7. 2020 10:34:00
9721900161 OSPOD - Celostátní výjezdní seminář k práci OSPOD T:30.10 - 1.11.2019
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 3 942,10 Kč Kolumbus PM. - Objednávka.pdf 17. 12. 2019 14:34:24
9722000182 OSPOD - školení Předběžná opatření v praxi OSPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 3 180,00 Kč Objednávka - OSPOD - školení Předběžná opatření v praxi OSPOD.pdf 29. 10. 2020 11:16:18
9722100139 SPOD - školení Cochemská praxe
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 1 590,00 Kč Kolumbus PM.pdf 24. 9. 2021 08:30:53
9721900160 SPOD výjezdní seminář k práci OSPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 31 536,80 Kč Objednávka - Kolumbus PM, výjezdní intenziv. seminář.pdf 18. 12. 2019 10:21:46
9721900166 OSPOD - školení Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovacích povinností k dítěti
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Objednávka - Kolumbus PM - hmotněprávní a procesní aspekty.pdf 18. 12. 2019 10:28:54
9721900182 OSPOD - školení Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství; Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 7 860,50 Kč Objednávka - Kolumbus PM - vzdělání pro 2 sociální pracovnice, 9950.pdf 18. 12. 2019 13:09:01
9721900198 SPOD - školení hmotněprávní a procesní aspekty svěření dítěte do péče jiné osoby
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 3 144,20 Kč Objednávka - Kolumbus PM, vzdělávání pro 2 soc.prac. OSPOD.pdf 19. 12. 2019 12:07:27
9721900007 SPOD-školení-Aplikace správního řádu v rozhodovací praxi SPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 4 242,30 Kč Objednávka Kolumbus PM, SPOD školení aplikace správního řádu.pdf 5. 12. 2019 14:06:42
9722200065 SPOD - školení Jednání a komunikace s problémovými osobami, řešení konfliktů a agrese, včetně prevencí syndromu vyhoření
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 17 580,00 Kč Kolumbus PM.pdf 9. 5. 2022 08:53:46
9722100108 SPOD - školení Cochemská praxe
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 590,00 Kč Objednávka - SPOD - školení Cochemská praxe.pdf 26. 8. 2021 09:16:21
9722200090 SPOD-školení Právní minimum pro start do dospělosti
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 655/5, 62100 Brno 1 790,00 Kč SPOD-školení Právní minimum pro start do dospělosti.pdf 4. 7. 2022 09:31:45
9721900124 Objednávka - PP - kurz Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Objednávka - Kolumbus PM, s.r.o..pdf 7. 11. 2019 09:41:52
9722000194 SPOD - školení
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 25 440,00 Kč Objednávka - SPOD - školení.pdf 12. 11. 2020 09:36:22
9722000106 SPOD - školení - Řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Kolumbus PM - řádný a bezvadný výkon poručenství a opatrovnictví.pdf 9. 7. 2020 10:39:43
9722000104 SPOD - školení - Výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD
01733745
Kolumbus PM, s.r.o., Hrázka 618/32, 62100 Brno 1 572,10 Kč Kolumbus PM - výchovná opatření v rozhodovací praxi OSPOD.pdf 9. 7. 2020 10:55:11
9162000204 Propagacer SMB v rámci akce Lužánecká Open
01729977
Zahrady Soutoku, z.s., Cejl 514/46, 60200 Brno 15 000,00 Kč Objednavka propagace_Luzanecka Open_2020_navrh.pdf 7. 9. 2020 10:52:50
9662230291 007 - Zderadova 5 - bytový dům - revize požárně bezpečnostního řešení
01646800
Ondřej Procházka, 119, 66491 Ivančice 8 264,46 Kč PDF_26052022125141_001.pdf 30. 5. 2022 08:30:11
9662230080 007 - Obilní trh 10 - PBŘ
01646800
Ondřej Procházka, 119, 66491 Ivančice 8 264,46 Kč PDF_17022022084411_005.pdf 22. 2. 2022 15:01:25
9662230066 007 - Beethovenova 2 - výměna hasících přístrojů ve společných prostorách
01646800
Ondřej Procházka, 119, 66491 Ivančice 9 917,35 Kč PDF_04022022075140_002.pdf 4. 2. 2022 08:27:32
9661930704 007 - Beethovenova 2 - revize hydrantů
01646800
Ondřej Procházka, 8 264,50 Kč OBJ_93_704.pdf 5. 12. 2019 12:50:27
9662230157 007 - Dukelská 88 - revize hydrantů
01646800
Ondřej Procházka, 119, 66491 Ivančice 8 264,46 Kč PDF_23032022102839.pdf 1. 4. 2022 12:17:19
9322200175 OZV - oběd restaurace U Mamlasů
01569694
KOBE RESTAURANTS s.r.o., Václavské náměstí 837/11, 11000 Praha 2 846,27 Kč obj9322200175.pdf 22. 4. 2022 09:18:54
9322200255 OZV - občerstvení 26.5.2022 U Mamlasů
01569694
KOBE RESTAURANTS s.r.o., Václavské náměstí 837/11, 11000 Praha 3 123,64 Kč obj9322200255.pdf 1. 6. 2022 12:43:13
9722000214 SPOD - nákup ochranných pomůcek
01556606
HPL servis s.r.o., Vídeňská 149/125a, 61900 Brno 41 180,17 Kč HPL servis, objednávka respirátorů.pdf 1. 12. 2020 09:44:47
9722000203 Respirátory
01556606
HPL servis s.r.o., Vídeňská 149/125a, 61900 Brno 50 000,00 Kč HPL servis - objednávka respirátorů.pdf 18. 11. 2020 09:17:25
9722100034 respirátory FFP2 - z dotace PP (UZ13010)
01556606
HPL servis s.r.o., Vídeňská 149/125a, 61900 Brno 49 940,00 Kč HPL servis.pdf 26. 2. 2021 07:45:45