Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení
2 050,00 Kč Dokument.pdf 20. 12. 2019 10:27:54
Čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb - Odbor vnitřních věcí
6 733,00 Kč Vzor - drobna zaloha kancelarske potreby 2019.pdf 28. 1. 2020 13:10:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
1 440,00 Kč Dokument.pdf 25. 11. 2020 10:49:36
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 715,00 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:12:45
3921053945 Překlad textů abstrakt a klíčových slov do anglického jazyka pro periodikum Brno v minulosti a dnes 34/2021.
1 600,00 Kč 49_21_smlouva_anonym.pdf 3. 11. 2021 12:35:45
9152000050 Objednávka placených dotazníkových služeb na www.surveymonkey.com
SurveyMonkey Europe UC, Shelbourne Road , Dublin 4, Irsko 25 000,00 Kč objednávka_2020-Surveymonkey.pdf 3. 3. 2020 14:33:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
3 012,00 Kč Dokument.pdf 2. 7. 2020 10:15:01
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
31 043,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení listopad 2020.pdf 18. 12. 2020 08:04:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
1 263,00 Kč Dokument.pdf 28. 7. 2021 08:33:07
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1,55 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:13:44
3921054060 Vyhotovení lektorského posudku knihy s pracovním názvem: Cesta Marie Terezie na Moravu v roce 1748.
1 500,00 Kč Smlouva_54_21_anonym.pdf 3. 11. 2021 12:45:11
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
180,91 Kč Dokument.pdf 3. 3. 2020 15:16:22
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
748,00 Kč Dokument.pdf 2. 7. 2020 10:29:59
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB
227,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2020 07:25:43
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
21 435,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby listopad 2020.pdf 18. 12. 2020 08:05:45
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
372,00 Kč Dokument.pdf 28. 7. 2021 08:36:25
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
25 755,35 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:14:16
3921054059 Rešeršní činnost pro 5. díl publikace Dějin Brna ve 20. století.
8 000,00 Kč Smlouva_53_21_anonym.pdf 3. 11. 2021 12:56:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB
302,00 Kč Dokument.pdf 21. 9. 2020 09:48:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
851,00 Kč Dokument.pdf 18. 12. 2020 08:51:20
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
510,27 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:14:41
3921054057 Vyhotovení autorského díla pro 5. díl publikace Dějin Brna.
25 000,00 Kč Smlouva_51_21_anonym.pdf 3. 11. 2021 13:08:20
9612100092 Dáme na vás - objednávka marketingové online reklamy
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 50 000,00 Kč 20211123150005001.pdf 23. 11. 2021 15:28:27
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
600,00 Kč Dokument.pdf 28. 3. 2022 07:37:31
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
1 323,00 Kč Dokument.pdf 20. 12. 2019 13:51:23
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravy
56,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2021 10:22:04
9732100001 Objednávka - Online marketingová propagace na sociální síti Facebook pro podporu stránek Brněnského kult. parlamentu a Sochařského Brna
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 15 000,00 Kč Objednavka Facebook 1-2021.pdf 9. 2. 2021 11:02:37
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 899,00 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:15:17
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
14 052,00 Kč Dokument.pdf 23. 12. 2019 11:57:24
3920052949 Překlad textu resumé knihy Hospodářský potenciál města Brna a sociální situace jeho obyvatel v předbělohorském období do anglického jazyka
3 600,00 Kč 10_20_Smlouva 20_052949_anonym.pdf 2. 7. 2020 12:07:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
1 469,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2020 09:46:27
9152100042 Konzultační služby - mapování projektů, aktivit a partnerů, včetně doporučení vhodného nástroje
Novotný Roman nar. 1991, 61300 Brno 21 000,00 Kč objednávka Roman_ Novotný.pdf 8. 3. 2021 12:58:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 2. náměstka primátorky
16 748,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:24:07
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
8 442,85 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:16:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna
1 147,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2021 14:23:26
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru obrany
1 593,00 Kč Dokument.pdf 27. 12. 2019 11:39:42
9732100013 Objednávka - Online marketingová propagace na sociální síti Facebook pro podporu stránek Brněnský kulturní parlament a Sochařské Brno (na období 1.4. - 30.6.2021)
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 13 000,00 Kč Objednavka Facebook 2-2021.pdfObjednavka Facebook -domereni DPH - 2-2021.pdf 1. 4. 2021 13:09:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena ZMB pro oblast informačních technologií
389,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:31:36
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
206,69 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:16:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise výchovy a vzdělávání RMB
786,00 Kč Dokument.pdf 25. 3. 2020 08:56:20
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast kultury
1 779,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:33:50
3921054058 Rešeršní činnost pro 5. díl publikace Dějin Brna ve 20. století.
15 000,00 Kč Smlouva_52_21_anonym.pdf 3. 11. 2021 13:18:59
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast majetku města
126,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:35:14
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Kancelář primátorky města Brna
2 087,00 Kč Dokument.pdf 27. 12. 2019 12:29:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
411,00 Kč Dokument.pdf 25. 3. 2020 10:03:04
3920052952 Překlad textu resumé knihy Hospodářský potenciál města Brna a sociální situace jeho obyvatel v předbělohorském období do německého jazyka
3 600,00 Kč 11_20_Smlouva_052952_anonym.pdf 2. 7. 2020 12:22:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 642,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 12:46:42
3920052954 Katalogizace 42 starých tisků a 2 rukopisů z archivního fondu V2 Svatojakubská knihovna
8 000,00 Kč 12_Smlouva_052954_anonym.pdf 2. 7. 2020 12:28:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností
3 080,00 Kč Dokument.pdf 25. 11. 2020 13:55:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna
800,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 13:20:03