Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kontrolního výboru ZMB 01.04.2020-30.06.2020
532,00 Kč cerpani reprefondu.pdf 1. 7. 2020 13:18:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
3 108,00 Kč Dokument.pdf 21. 7. 2020 13:10:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu zveřejnění dat za 2. kvartál - dary
1 200,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 08:21:10
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
3 580,00 Kč Dokument.pdf 8. 6. 2020 10:49:12
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí
537,00 Kč Dokument.pdf 31. 3. 2021 15:39:58
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu zveřejnění dat za 1. kvartál 2020
20 825,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 08:28:07
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
150,00 Kč Dokument.pdf 8. 6. 2020 10:49:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu zveřejnění dat za 2. kvartál 2020
17 893,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 08:28:42
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
427,00 Kč Dokument.pdf 8. 6. 2020 10:50:19
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu zveřejnění dat za 3.kvartál 2020
24 698,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 08:29:15
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
757,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2021 11:49:38
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
800,00 Kč Dokument.pdf 8. 6. 2020 10:54:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise RMB pro chytré a otevřené město
450,00 Kč Dokument.pdf 4. 12. 2020 10:39:08
5420174812 Směnná smlouva se zřízením služebností - směna pozemku p.č. 621/6 za pozemek p.č. 1046/9 oba v k.ú. Kohoutovice
Krchňáková Hana nar. 1954, 62300 Brno 7 500,00 Kč 5420174812 - směnná smlouva se zřízením služebnosti.pdf 6. 1. 2021 10:25:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu zveřejnění dat za 4. kvartál
19 884,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 08:29:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise územního plánování a rozvoje RMB
57,00 Kč Dokument.pdf 8. 2. 2022 16:22:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
125,40 Kč Dokument.pdf 4. 12. 2020 10:43:16
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
179,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2022 08:16:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
4 435,60 Kč Dokument.pdf 4. 12. 2020 11:31:27
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor interního auditu a kontroly
2 834,00 Kč Dokument.pdf 5. 12. 2019 10:21:44
Čerpání prostředků na nákupy OOPP - Odbor vnitřních věcí
29 489,00 Kč Vzor - ochranne pomucky 2019.pdf 28. 1. 2020 10:05:30
9732000018 Objednávka - moderování na X. setkání Brněnského kulturního parlamentu v Divadle Husa na provázku
Miroslav Maixner 5 000,00 Kč objednavka_moderovani_Maixner - X. BKP.pdf 2. 7. 2020 09:11:36
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu
1 058,00 Kč Dokument.pdf 4. 12. 2020 11:36:45
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku
1 027,00 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:04:39
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
12 141,00 Kč Vzor - opravy elektrospotrebicu 2019.pdf 28. 1. 2020 10:10:35
9732000019 Objednávka - přednáška na X. setkání Brněnského kulturního parlamentu v Divadle Husa na provázku
Petr Vídeňský 2 000,00 Kč objednavka_prednasejici_Vidensky.pdf 2. 7. 2020 09:12:29
9542000100 Objednávka ZP na ocenění pozemku p.č. 1487/2 v k.ú. Slatnina
Staněk Roman, Ing., 64100 Brno 5 000,00 Kč 9542000100 - Objednavka zp langrova.pdf 28. 8. 2020 10:31:13
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněné členky ZMB
4 510,00 Kč Dokument.pdf 4. 12. 2020 11:39:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů
312,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2021 09:14:57
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu
905,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 09:38:59
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor správy majetku
21 015,00 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:07:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
1 423,00 Kč Dokument.pdf 23. 11. 2021 11:25:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Rada pro marketing a CR
2 565,00 Kč Dokument.pdf 4. 12. 2020 11:41:32
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Redakční rada Brněnského metropolitanu
142,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2021 10:05:35
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru vnitřních věcí
168,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 09:39:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku
17 201,00 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:08:10
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru vnitřních věcí
96,00 Kč Dokument.pdf 28. 1. 2020 13:06:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněného člena RMB
2 429,00 Kč Dokument.pdf 1. 4. 2021 10:06:24
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
11 641,53 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:11:50
3921053944 Vyhotovení lektorského posudku knihy s pracovním názvem: Cesta Marie Terezie na Moravu v roce 1748.
1 500,00 Kč 48_21_smlouva_anonym.pdf 3. 11. 2021 12:28:25
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení
2 050,00 Kč Dokument.pdf 20. 12. 2019 10:27:54
Čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb - Odbor vnitřních věcí
6 733,00 Kč Vzor - drobna zaloha kancelarske potreby 2019.pdf 28. 1. 2020 13:10:04
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
1 440,00 Kč Dokument.pdf 25. 11. 2020 10:49:36
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 715,00 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:12:45
3921053945 Překlad textů abstrakt a klíčových slov do anglického jazyka pro periodikum Brno v minulosti a dnes 34/2021.
1 600,00 Kč 49_21_smlouva_anonym.pdf 3. 11. 2021 12:35:45
9152000050 Objednávka placených dotazníkových služeb na www.surveymonkey.com
SurveyMonkey Europe UC, Shelbourne Road , Dublin 4, Irsko 25 000,00 Kč objednávka_2020-Surveymonkey.pdf 3. 3. 2020 14:33:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky
3 012,00 Kč Dokument.pdf 2. 7. 2020 10:15:01
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
31 043,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení listopad 2020.pdf 18. 12. 2020 08:04:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor
1 263,00 Kč Dokument.pdf 28. 7. 2021 08:33:07
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1,55 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:13:44