Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
11 190,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby červenec 2021.pdf 24. 8. 2021 09:31:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
214,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 08:53:55
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
17 999,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby červen 2022.pdf 21. 7. 2022 09:05:45
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 503,41 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:47:05
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
7 068,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení červenec 2021.pdf 24. 8. 2021 09:32:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
627,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 08:55:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství a mládeže - Komise výchovy a vzdělávání RMB
466,00 Kč Dokument.pdf 15. 10. 2021 10:32:50
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
32 791,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení červen 2022.pdf 21. 7. 2022 09:06:05
4219174744 Smlouva o provádění náhradní péče o týrané zvíře
Bohumil Zelený 25 000,00 Kč Pecovatelska_smlouva_Zeleny_a.pdf 2. 1. 2020 09:36:26
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
300,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:47:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 818,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 09:24:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
2 280,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2022 14:25:55
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
8 876,00 Kč opravy elektrospotřebičů 2. čtvrtletí 2022.pdf 21. 7. 2022 09:06:27
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise územního plánování a rozvoje RMB
494,00 Kč Dokument.pdf 2. 1. 2020 09:44:55
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
4 378,00 Kč Dokument.pdf 3. 7. 2020 10:02:48
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
36 477,66 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:49:33
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
836,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 10:04:46
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru městské informatiky
3 860,83 Kč Dokument.pdf 4. 3. 2022 08:35:18
Čerpání prostředků na nákupy OOPP - Odbor vnitřních věcí
23 844,00 Kč ochranné pomůcky 2. čtvrtletí 2022.pdf 21. 7. 2022 09:06:47
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
4 250,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:50:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
398,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 10:30:10
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
206,69 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:50:58
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
2 251,00 Kč opravy elektrospotřebičů 2. čtvrtletí 2021.pdf 28. 7. 2021 13:55:32
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka
2 020,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 10:31:06
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise životního prostředí
127,00 Kč Dokument.pdf 29. 3. 2022 10:59:28
7322172854 Smlouva o vytvoření autorského díla a licenční smlouva - fotodokumentace XIV. Brněnské kulturní fórum
Kateřina Rusňáková 10 000,00 Kč Autor smlouva_ Rusnakova_BKF_anonym.pdf 8. 6. 2022 10:53:12
9722000208 Grafické zpracování přílohy smlouvy
Ing. Lukáš Ingr, Brno 830,00 Kč Ing. Lukáš Ingr - objednávka grafického zpracování.pdf 26. 11. 2020 11:17:29
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení
765,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:51:08
9662020937 ORG 508 Husova 5 v Brně - oprava omítky a malby.
Jež Martin nar. 1975, 62800 Brno 15 702,50 Kč 202-937.pdf 15. 10. 2020 07:56:52
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče
3 800,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:52:09
9162000142 Objednávka marketingové online reklamy Brno True Story na měsíc červenec
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 50 000,00 Kč Objednávka_Facebook.pdf 3. 7. 2020 11:06:55
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče
4 186,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:52:50
Čerpání prostředků na tuzemské i zahraniční cestovné - Odbor vnitřních věcí
15 066,84 Kč Dokument.pdf 28. 7. 2021 16:11:45
5619175065 Smlouva o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury "Obytný soubor Bochořákova"
Řihák Miroslav, Ing., 61600 Brno 2 479,34 Kč Plánovací_smlouva_Obytný_soubor_Bochořákova(2).pdf 5. 3. 2020 08:10:56
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
779,00 Kč Dokument.pdf 3. 7. 2020 11:51:58
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
2 634,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:53:34
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury
1 817,00 Kč Dokument.pdf 28. 7. 2021 16:16:21
9542000005 Objednávka ZP na ocenění pozemků v k.ú. Žebětín
Ing. Lucie Janíčková, Mutěnická 8, 62800 Brno 28 6 000,00 Kč 9540200005 Objednavka znalecké posudky žebětín.pdf 29. 1. 2020 13:31:37
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru investiční
43 200,00 Kč Dokument.pdf 10. 6. 2020 08:29:53
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
1 839,67 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:54:23
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení
1 430,00 Kč Dokument.pdf 29. 7. 2021 07:57:31
3922050931 Vyhotovení lektorského posudku k textu knihy Dějiny Brna 3. Stavovský stát a habsburský centralismus.
6 000,00 Kč 02_22_Smlouva_anonym.pdf 7. 3. 2022 13:53:27
9542000058 Objednávka znaleckých posudků na pozemky p.č. 772/8,9 a 782/15 772/3, 786/34,36,46 v k.ú. Jehnice
Staněk Roman, Ing., 64100 Brno 6 000,00 Kč č.j. 0200760-Objednavka - ZP č. 9542000058.pdf 19. 5. 2020 14:31:41
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností
855,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 11:05:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněného člena RMB
1 762,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 11:58:00
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
416,00 Kč Dokument.pdf 29. 3. 2022 16:20:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního plánování a rozvoje
2 049,00 Kč Dokument.pdf 14. 4. 2022 11:26:47
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
389,00 Kč Dokument.pdf 22. 9. 2020 10:56:09
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Redakční rada Brněnského metropolitanu
1 430,00 Kč Dokument.pdf 8. 12. 2021 12:06:10
5422022745 kupní smlouva č. 5422022745
fyzická osoba 13 775,00 Kč 5422022745 - nabývání části pozemku v k.ú. Chrlice.pdf 25. 7. 2022 10:37:06