Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 3. náměstka primátorky
14 052,00 Kč Dokument.pdf 23. 12. 2019 11:57:24
3920052949 Překlad textu resumé knihy Hospodářský potenciál města Brna a sociální situace jeho obyvatel v předbělohorském období do anglického jazyka
3 600,00 Kč 10_20_Smlouva 20_052949_anonym.pdf 2. 7. 2020 12:07:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
1 469,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2020 09:46:27
9152100042 Konzultační služby - mapování projektů, aktivit a partnerů, včetně doporučení vhodného nástroje
Novotný Roman nar. 1991, 61300 Brno 21 000,00 Kč objednávka Roman_ Novotný.pdf 8. 3. 2021 12:58:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 2. náměstka primátorky
16 748,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:24:07
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
8 442,85 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:16:10
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna
1 147,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2021 14:23:26
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru obrany
1 593,00 Kč Dokument.pdf 27. 12. 2019 11:39:42
9732100013 Objednávka - Online marketingová propagace na sociální síti Facebook pro podporu stránek Brněnský kulturní parlament a Sochařské Brno (na období 1.4. - 30.6.2021)
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Irsko 13 000,00 Kč Objednavka Facebook 2-2021.pdfObjednavka Facebook -domereni DPH - 2-2021.pdf 1. 4. 2021 13:09:21
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena ZMB pro oblast informačních technologií
389,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:31:36
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
206,69 Kč Dokument.pdf 14. 10. 2021 13:16:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise výchovy a vzdělávání RMB
786,00 Kč Dokument.pdf 25. 3. 2020 08:56:20
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast kultury
1 779,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:33:50
3921054058 Rešeršní činnost pro 5. díl publikace Dějin Brna ve 20. století.
15 000,00 Kč Smlouva_52_21_anonym.pdf 3. 11. 2021 13:18:59
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast majetku města
126,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 10:35:14
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Kancelář primátorky města Brna
2 087,00 Kč Dokument.pdf 27. 12. 2019 12:29:11
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport
411,00 Kč Dokument.pdf 25. 3. 2020 10:03:04
3920052952 Překlad textu resumé knihy Hospodářský potenciál města Brna a sociální situace jeho obyvatel v předbělohorském období do německého jazyka
3 600,00 Kč 11_20_Smlouva_052952_anonym.pdf 2. 7. 2020 12:22:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 642,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 12:46:42
3920052954 Katalogizace 42 starých tisků a 2 rukopisů z archivního fondu V2 Svatojakubská knihovna
8 000,00 Kč 12_Smlouva_052954_anonym.pdf 2. 7. 2020 12:28:40
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností
3 080,00 Kč Dokument.pdf 25. 11. 2020 13:55:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna
800,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 13:20:03
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče
950,00 Kč Dokument.pdf 25. 3. 2020 13:13:22
6320024226 Kupní smlouva č. 6320024226, předmětem smlouvy je nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/15 na pozemcích p.č. 4407/29, 8356/9, 8357/87, vše v k.ú. Židenice, datum uzavření smlouvy dne 05.11.2020
Fyzická osoba 30 377,00 Kč 6320024226.pdf 6. 11. 2020 12:22:13
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Kancelář primátorky města Brna
1 729,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 13:25:43
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
485,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 11:26:01
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 314,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 14:11:18
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Pracovní skupina pro názvosloví
515,00 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 13:21:30
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky
938,00 Kč Dokument.pdf 28. 12. 2021 09:46:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 1. náměstka primátorky
2 684,00 Kč Dokument.pdf 7. 12. 2020 16:17:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru interního auditu a kontroly
300,00 Kč Dokument.pdf 6. 4. 2021 15:07:55
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí
110,78 Kč Dokument.pdf 1. 10. 2021 13:37:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu 1. náměstka primátorky
19 901,00 Kč Dokument.pdf 28. 12. 2021 09:51:48
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Odbor územního a stavebního řízení
1 878,00 Kč Dokument.pdf 5. 12. 2019 13:30:54
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněný člen RMB
2 348,00 Kč Dokument.pdf 2. 7. 2020 14:35:35
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru interního auditu a kontroly
995,00 Kč Dokument.pdf 21. 9. 2020 11:42:09
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
30 609,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:25:03
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
11 190,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby červenec 2021.pdf 24. 8. 2021 09:31:28
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát
214,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 08:53:55
Čerpání prostředků na nákup materiálu a služeb - Odbor vnitřních věcí
17 999,00 Kč drobná záloha  na materiál a služby červen 2022.pdf 21. 7. 2022 09:05:45
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
5 503,41 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:47:05
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
7 068,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení červenec 2021.pdf 24. 8. 2021 09:32:49
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková
627,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 08:55:51
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství a mládeže - Komise výchovy a vzdělávání RMB
466,00 Kč Dokument.pdf 15. 10. 2021 10:32:50
Čerpání prostředků na nákup kancelářského vybavení - Odbor vnitřních věcí
32 791,00 Kč drobná záloha kancelářské vybavení červen 2022.pdf 21. 7. 2022 09:06:05
4219174744 Smlouva o provádění náhradní péče o týrané zvíře
Bohumil Zelený 25 000,00 Kč Pecovatelska_smlouva_Zeleny_a.pdf 2. 1. 2020 09:36:26
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče
300,00 Kč Dokument.pdf 7. 4. 2021 10:47:50
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor
1 818,00 Kč Dokument.pdf 4. 10. 2021 09:24:52
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko
2 280,00 Kč Dokument.pdf 29. 6. 2022 14:25:55
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí
8 876,00 Kč opravy elektrospotřebičů 2. čtvrtletí 2022.pdf 21. 7. 2022 09:06:27