Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9632000015 Vyhotovení GP - pozemek k.ú. Slatina
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 49 693,00 Kč 9632000015.pdf 2. 3. 2020 10:57:28
9632100007 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Soběšice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 12 050,00 Kč 9632100007.pdf 10. 3. 2021 12:37:27
9632000016 Zaměření skutečného stavu poz. k.ú. Bohunice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 17 600,00 Kč 9632000016.pdf 2. 3. 2020 11:01:15
9632100019 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Dvorska
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 6 800,00 Kč 9632100019.pdf 10. 3. 2021 12:38:55
9631900190 Geodetické práce - objednávka č. 9631900190
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 10 000,00 Kč Objednávka č. 9631900190.pdf 10. 10. 2019 10:54:10
9631900191 Geodetické práce - objednávka č. 9631900191
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900191.pdf 10. 10. 2019 10:58:31
9632100040 Vyznačení zastavěné plochy, parkoviště, obslužných ploch a sportoviště - areál Starez-sport, a.s. - pozemky v k.ú. Brněnské Ivanovice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 49 682,50 Kč 9632100040.pdf 31. 3. 2021 16:23:48
9632000052 Vyhotovení GP pro vyznačení VB - ochranné pásmo vodovodu - k.ú. Slatina
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 7 900,00 Kč 9632000052.pdf 17. 4. 2020 12:35:49
9632000043 Vyznačení rozsahu věcného břemene - kabel VO, k.ú. Královo Pole
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 7 900,00 Kč 9632000043.pdf 17. 4. 2020 12:40:58
9631900182 Geodetické práce - objednávka č. 9631900182
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 34 000,00 Kč Objednávka č. 9631900182.pdf 27. 9. 2019 09:02:20
96320001 Objednávka na zaměření skutečného stavu pozemku p.č. 1739/3 v k.ú. Slatina
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 19 400,00 Kč 9632000001.pdf 29. 1. 2020 09:06:15
9632100161 Vyhotovení GP pro dělení pozemku v k.ú. Bohunice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 10 260,00 Kč 9632100161.pdf 4. 10. 2021 10:37:07
9631900193 Geodetické práce - objednávka č. 9631900193
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 27 000,00 Kč Objednávka č. 9631900193.pdf 16. 10. 2019 14:19:52
9632000106 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Lesná
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 49 560,00 Kč 9632000106.pdf 24. 7. 2020 09:47:00
9632000120 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bohunice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 6 800,00 Kč 9632000120.pdf 24. 7. 2020 09:47:56
9632000095 Zaměření skutečného stavu pozemků v k.ú. Židenice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 4 600,00 Kč 9632000095.pdf 24. 7. 2020 09:48:59
9632000124 Zaměření skutečného stavu na pozemcích v k.ú. Pisárky
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 5 400,00 Kč 9632000124.pdf 24. 7. 2020 09:49:56
9631900201 Geodetické práce - objednávka č. 9631900201
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 15 000,00 Kč Objednávka č. 9631900201.pdf 8. 11. 2019 10:09:05
9631900205 Geodetické práce - objednávka č. 9631900205
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 20 000,00 Kč Objednávka č. 9631900205.pdf 8. 11. 2019 10:37:30
9632000218 Zaměření skutečného stavu mezi pozemky v k.ú. Slatina
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 5 200,00 Kč 9632000218.pdf 21. 9. 2021 09:36:00
9632100150 Vyhotovení GP - věcné břemeno - zaměření VO
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 7 900,00 Kč 9632100150.pdf 21. 9. 2021 10:49:29
9632100103 Vyhotoení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Bystrc
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 12 050,00 Kč 9632100103.pdf 21. 9. 2021 14:42:16
9632100171 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Židenice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 15 160,00 Kč 9632100171.pdf 6. 10. 2021 11:18:03
9662030505 Pozemky - k.ú. Holásky
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 13 057,85 Kč 203-505.pdf 10. 12. 2020 10:28:47
9632100115 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemků vk.ú. Husovice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 16 850,00 Kč 9632100115.pdf 21. 9. 2021 14:47:17
9632100116 vyhotovení GP pro rozdělení pozemků a vyznačení služebnosti VO, k.ú. Štýřice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 15 700,00 Kč 9632100116.pdf 21. 9. 2021 14:48:42
9631900211 Geodetické práce - objednávka č. 9631900211
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 50 000,00 Kč Objednávka č. 9631900211.pdf 27. 11. 2019 10:06:55
9632000144 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Maloměřice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 6 800,00 Kč 9632000144.pdf 28. 7. 2020 15:14:52
9632000195 Zaměření skutečného stavu - pozemky k.ú. Brněnské Ivanovice
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 17 800,00 Kč 9632000195.pdf 30. 11. 2020 15:22:19
9632100063 Vyhotovení GP pro vyznačení VB vodovodu DN 250 a splaškové a dešťové kanalizace v k.ú. Líšen
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 8 500,00 Kč 9632100063.pdf 28. 5. 2021 08:48:09
9631900183 Geodetické práce - objednávka č. 9631900183
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 21 000,00 Kč Objednávka č. 9631900183.pdf 3. 10. 2019 10:17:38
9632000217 Zaměření částí pozemků v k.ú. Medlánky
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 5 800,00 Kč 9632000217.pdf 18. 1. 2021 13:30:27
9632000157 Vyhotovení GP pro rozdělení pozemku v k.ú. Lesná
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 15 850,00 Kč 9632000157.pdf 18. 1. 2021 13:37:01
9632100068 Zaměření skutečného stavu na pozemcích v k.ú. Husovice a následné vyhotovení GP
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 4 600,00 Kč 9632100068.pdf 28. 5. 2021 08:52:44
9632100129 Vyhotovní GP pro rozdělení pozemků v k.ú. Medlánky
60745002
PK Geo, s.r.o., Bořetická 4132/4, 62800 Brno 8 660,00 Kč 9632100129.pdf 22. 9. 2021 11:45:54
9391900078 Pohoštění na vzpomínkovou akci
60741651
LAHŮDKY BRNO, s.r.o., Solniční 241/10, 60200 Brno-střed 1 084,84 Kč Objednávka pohoštění(2).pdf 21. 11. 2019 12:08:09
9391900101 Pohoštění na konferenci Paměť země
60741651
LAHŮDKY BRNO, s.r.o., Solniční 241/10, 60200 Brno-střed 3 867,40 Kč Pohoštění na konferenci_101(2).pdf 22. 11. 2019 13:14:08
9632000008 GP na vyznačení skutečné hranice komunikace - k.ú. Tuřany
607415002
23 250,00 Kč 9632000008.pdf 1. 4. 2020 13:05:28
9722100041 Nákup kancelářských potřeb
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 726,00 Kč ARKA SG, s.r.o..pdf 19. 3. 2021 11:06:46
9722200052 Hygienické a toaletní potřeby - Křenová 20
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 12 397,00 Kč ARKA SG, s.r.o..pdf 5. 4. 2022 12:44:30
9722100036 Nákup hygienických potřeb - Křenová 20
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 7 136,51 Kč ARKA SG.pdf 1. 3. 2021 13:28:04
9721900225 PP - kancelářské a papírenské potřeby
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 12 479,83 Kč Objednávka - ARKA SG..pdf 19. 12. 2019 10:03:25
9722000192 kancelářské potřeby - hrazeno z dotace PP (UZ 13010)
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 14 931,66 Kč arka sg.pdf 11. 11. 2020 07:46:50
9722100080 PP - nákup kancelářských potřeb
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 12 880,70 Kč ARKA SG.pdf 14. 6. 2021 10:32:54
9722100154 Papírenské a kancelářské potřeby OSPOD + NRP
60740787
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 13 620,28 Kč ARKA SG.pdf 20. 10. 2021 13:43:47
9152100094 Objednávka: kostky z plexiskla
60737689
KOPLAST spol. s r.o., Havlíčkovo náměstí 74, 67906 Jedovnice 22 115,00 Kč objednávka_ plast. kostky.pdf 21. 7. 2021 10:16:20
9662020589 007 - Tomečkova 5 - oprava BPS
60734078
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 61900 Brno 16 529,00 Kč 202-589.pdf 13. 7. 2020 16:09:49
9662020772 007 - Tomečkova 3 - oprava případně výměna BPS
60734078
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 61900 Brno 16 529,00 Kč 202-772.pdf 24. 8. 2020 10:35:10
9662020310 007 - Tomečkova 5 - přetěsnění BPS
60734078
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 61900 Brno 8 264,50 Kč 202-310.pdf 8. 4. 2020 12:13:50
9662020094 007 - Tomečkova 1 - oprava ZTI
60734078
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 61900 Brno 14 049,60 Kč 202-094.pdf 14. 2. 2020 09:01:05