Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobamiZrušit filtr


Číslo smlouvy Název IČO protistrana Název protistrana Částka bez DPH Přílohy Datum
9662020184 007 - Tomečkova 5 - oprava kalorimetru
60734078
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 61900 Brno 8 264,50 Kč 202-184.pdf 3. 3. 2020 10:54:20
9662020204 Tomečkova 1 - oprava ZTI
60734078
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 61900 Brno 8 264,50 Kč 202-204.pdf 4. 3. 2020 15:57:36
9632000116 Systém pro oceňování nemovitostí
60733411
AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Purkyňova 2735/95a, 61200 Brno 2 966,94 Kč 9632000116.pdf 24. 6. 2020 08:39:40
9321900589 Objednávka předplatného pro rok 2020
60733411
AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Purkyňova 2735/95a, 61200 Brno 545,45 Kč Obj 9321900589.pdf 17. 12. 2019 13:34:15
9322200118 Předplatné pro rok 2022 - Soudní inženýrství
60733411
AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Purkyňova 2735/95a, 61200 Brno 545,45 Kč obj9322200118.pdf 22. 3. 2022 15:57:34
9322100049 Předplatné pro rok 2021
60733411
AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Purkyňova 2735/95a, 61200 Brno 545,45 Kč Obj 9322100049.pdf 11. 2. 2021 10:25:51
9662230280 Pozemky - k.ú. Trnitá
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 4 958,67 Kč PDF_20052022114034_010.pdf 26. 5. 2022 13:52:49
9662130289 Odeslání oznámení o změně závazku - Lidická 50 - dodatek č. 2 vč. konzultace
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 3 600,00 Kč 213-289.pdf 12. 7. 2021 16:03:13
3220174429 Smlouva o poskytování parkovacích služeb v PD Domini park
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 33 057,85 Kč SML 20000479 - CNG-PK č. 60,62 prodloužení_Redigováno_PDFA.pdf 1. 12. 2020 09:51:26
3220174424 Smlouva o poskytování parkovacích služeb v PD Domini park
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 16 528,93 Kč SML 20000478 - CNG-PK č.47 prodloužení_Redigováno_PDFA.pdf 1. 12. 2020 09:54:36
9162100028 Objednávka informačních cedulí/Proměna nábřeží Svratky
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 13 208,00 Kč ceduleBKOM_Svratka_anonym.pdf 22. 2. 2021 09:55:04
9542000010 Objednávka - Rekapitulace cykloopatření realizovaných v roce 2019
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 47 042,00 Kč 9542000010 - Rekapitulace cykloopatření realizovaných v roce 2019.pdf 11. 2. 2020 09:05:09
9622000088 Objednávka zpracování dopravních modelů pro lokalitu Kamenný vrch II
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno - Štýřice 30 800,00 Kč 9622000088.pdf 20. 10. 2020 10:36:07
9542000068 Objednávka - Vyhotovení GP na oddělení chodníku, který je součástí místní komunikace - pozemek p.č. 4545/7 v k.ú. Židenice
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 9 000,00 Kč č.j. 0250379- Objednávka GP - k.ú. Židenice - 9542000068.pdf 18. 6. 2020 13:04:37
9662030297 Odeslání oznámení o změně závazku
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 2 400,00 Kč 203-297.pdf 14. 7. 2020 11:03:08
9541900134 objednávka na zajištění kontroly stavu hypercube (reklamních věží)
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 30 000,00 Kč 134 - objednavka_bkom.pdf 13. 9. 2019 10:24:47
9542200038 Objednávka na zajištění kontroly stavu hypercube (reklamních věží)
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 50 000,00 Kč objednávka 9542200038.pdf 12. 1. 2022 13:17:10
9162100050 Objednávka informačních cedulí / Proměna nábřeží Svratky
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 3 704,00 Kč ceduleBKOM_Svratka_2.pdf 28. 4. 2021 09:34:39
9662030386 Odeslání oznámení o změně závazku
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 2 400,00 Kč 203-386.pdf 14. 9. 2020 16:00:37
9542000075 Objednávka - zpracování kapacitního posudku pro akci účelnosti zřízení SSZ v křižovatce Kotlářská - Tučkova vč. dopravního modelu
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 19 070,00 Kč Kotlářská - Tučkova - 9542000075.pdf 24. 6. 2020 13:08:00
3219174612 Smlouva o poskytování parkovacích služeb - karta č. 47
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 16 529,00 Kč SML 19000522 - LPG-PK č.47 prodloužení.pdf 15. 11. 2019 12:29:01
5619141970/2 ORG 2563 - Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o zajištění investorské a inženýrské činnosti v rámci přípravy výstavby strategického projektu - Multifunkční sportovní a kulturní centrum
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 583,00 Kč Dodatek č. 2 multifunkční sportovní a kulturní centrum.pdf 8. 4. 2020 12:12:30
9162000059 Objednávka informačních cedulí 2x2 m - Kopeme za Brno - Merhautova, Poříčí
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 13 328,00 Kč cedule_BKOM_Merh,Porici_anonym.pdf 28. 2. 2020 14:30:14
9542100020 Objednávka - odstranění a likvidace stánku na ul. Odbojářská
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 11 810,00 Kč Objednavka_BKOM_--_odstraneni_stanku 9542100020.pdfpříloh - nacenění - 9542100020.pdfpříloha k obj. 9542100020.pdf 29. 1. 2021 12:56:06
9662210034 Odeslání oznámení o změně závazku - Lidická 50 - dodatek č. 3
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 2 400,00 Kč 221-034.pdf 3. 5. 2022 13:57:19
9722200055 Změna textu dodatkové tabulky vyhrazeného parkovacího stání
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 2 900,00 Kč Brněnské komunikace.pdf 12. 4. 2022 07:55:13
5621023916 Kupní smlouva - veřejné osvětlení
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 826,45 Kč Kupní smlouva.pdf 25. 3. 2022 09:12:35
9162100022 Navigační cedule do očkovacího centra na ul. Křížkovského
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 4 204,00 Kč Objednavka_cedule_Krizkovskeho_BKOM.pdf 8. 2. 2021 10:58:28
9152200028 Objednávka technického zajištěnívýstavních panelů - Sport a lidská práva
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 17 200,00 Kč Objednávka BKOM sport a LP.pdf 10. 2. 2022 09:05:22
9542000078 Objednávka - Studie prostupnosti mostních objeků na řece Svitavě pro chodce a cyklisty
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 47 600,00 Kč objednávka č. 9542000078.pdf 22. 7. 2020 10:10:47
9542000079 Objednávka - Studie prostupnosti mostních objektů na řekách Svratka a Leskava pro chodce a cyklisty
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 47 600,00 Kč objednávka č. 9542000079.pdf 22. 7. 2020 10:14:48
9662230308 Pozemky - k.ú. Pisárky
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 26 528,92 Kč PDF_07062022150059_001.pdf 7. 6. 2022 16:00:00
9542200059 Objednávka na kapacitní posouzení křižovatky - Tuřanka - Řípská, kapacitní posouzení dvou variant uspořádání jízdních pruhů
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 39 400,00 Kč Objednávka_9542200059.pdf 5. 5. 2022 12:02:57
9162200182 Umístění cedulí do předprostoru autobusového nádraží Zvonařka
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 6 624,00 Kč Objednavka_cedule_Zvonarka_BKOM.pdf 29. 6. 2022 12:59:27
9161900397 Objednávka informačních cedulí 2x2 / Kopeme za Brno
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 31 252,00 Kč cedule_BKOM_rijen2019_RS.pdf 16. 10. 2019 10:23:07
9662020438 ORG 515 Koliště 19 oprava komunikace
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 7 000,00 Kč 202-438.pdf 18. 5. 2020 15:42:55
5621173748 Smlouva o zřízení služebnosti, Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 500,00 Kč Smlouva o zřízení služebnosti 5621173748.pdf 15. 9. 2021 13:27:15
9662130120 Odeslání oznámení o změně závazku - dodatek č. 2 úklid
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 2 400,00 Kč 213-120.pdf 13. 4. 2021 08:34:29
3220174429/1 Smlouva o poskytování parkovacích služeb v PD Domini park
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 33 057,85 Kč Dodatek č. 1 ke sml. č. 20000479 (003).pdf 29. 12. 2021 16:29:57
9542200082 Objednávka - Zabezpečení převozu modelu multifunkční haly Areny Brno a modelu nového nádraží na BVV
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 30 000,00 Kč MMB převoz modelu - 9542200082.pdf 19. 4. 2022 10:07:00
3220174424/1 Smlouva o poskytování parkovacích služeb v PD Domini park
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 16 528,93 Kč Dodatek č. 1 ke sml. č. 20000478.pdf 29. 12. 2021 16:49:55
9542000008 Objednávka - dopravních modelů a kapacitního posouzení pro akci - Výstavba v lokalitě K Jezerům
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 49 713,00 Kč Obj_9542000008_Kapacitni posudek K Jezerum_Akceptace Obj.pdf 31. 1. 2020 10:28:53
9542000065 Objednávka GP pro vyznačení VB k poz. p.č. 611/3, 616/8,9, 621/2,3,4, 623/2,4, 3858/7, 3859/1 v k.ú. Královo Pole
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 20 661,16 Kč č.j. 0238679- Objednávka GP - k.ú. Kr. Pole- 954200065.pdf 11. 6. 2020 12:17:20
9162200033 Zajištění instalace, kontroly stavu a deinstalace hypercube
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 50 000,00 Kč Objednavka_BKOM_hypercube.pdf 21. 1. 2022 10:24:52
5619141970/3 Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě o zajištění investorské a inženýrské činnosti v rámci přípravy výstavby strategického projektu - Multifunkční sportovní a kulturní centrum
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 583,00 Kč dod 3 - příkazní smlouva.pdf 22. 12. 2020 10:36:14
3220173450/1 Smlouva o poskytnutí parkovacích služeb v PD Domini park
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 16 529,00 Kč Dodatek č. 1 ke sml. č. 20000310  najem parkovaciho mista.pdf 3. 8. 2021 15:29:19
3220173450 Smlouva o poskytnutí parkovacích služeb v PD Domini park
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 16 529,00 Kč SML 20000310 - CNG-PK č.63 prodloužení (002)_Redigováno_PDFA.pdf 3. 9. 2020 10:18:52
9622100050 Bytové domy Francouzská – zpracování modelů IAD města Brna pro posouzení dopravních kapacit v ulici Francouzská
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 19 700,00 Kč 9622100050.pdf 9. 7. 2021 09:33:36
9162000091 Objedávka informačních cedulí 2x2 m / Kopeme za Brno / Veveří
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 6 664,00 Kč cedule_BKOM_Veveří.pdf 28. 4. 2020 09:28:18
9662130493 7 - Vojtova 7,9 - doplnění číslování venkovního parkoviště
60733098
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno 5 371,90 Kč Scan_26-11-2021_072538_008.pdf 29. 11. 2021 10:52:32